Upplands Väsby kommun bryter sitt avtal med fuskande hemtjänstföretaget Ideal vård och service. Foto: Åsa Sommarström

Så lurade hemtjänstföretaget Väsby kommun

Det uppsagda hemtjänstföretaget Ideal vård och service fuskade med besöken hos de äldre och förfalskade personallistor, enligt Upplands Väsby kommun. Socialchefen ser allvarligt på bristerna. – De har brustit på ett så flagrant sätt att vi bedömt att de inte har vårt förtroende.

  • Publicerad 15:53, 30 jan 2020

Kommunen har brutit sitt avtal med hemtjänstföretaget Ideal vård och service.

– De har brustit på ett så flagrant sätt att vi bedömt att de inte har vårt förtroende mer, säger Magnus Lublin, socialchef på Upplands Väsby kommun.

Sex år i Väsby

Väsby kommun godkände Ideal vård och service i som hemtjänstleverantör i slutet av 2013. I vintras fattade kommunen misstankar om fusk.

– Vi upptäckte det när vi kollade i system och begärde in lönelistor, tidslistor och såg att det inte stämt helt enkelt.

Fuskade med inloggning

Enligt kommunens granskning har Ideal vård och services personal fuskat med in- och utloggningen som ska ske vid besök hos personer som beviljats hemtjänst. I flera fall har personalen loggat in i andra personers namn, i bland på flera olika platser samtidigt.

– Det handlar om individer vi har sett vara registrerade på ett jobb i Nacka och Upplands Väsby samtidigt.

Personal ska ha dessutom systematiskt rört sig kors och tvärs mellan brukare. Hemma hos dem har man på kort tid loggat in och ut och sedan åkt vidare. Därefter registrerade företaget att man varit hemma hos brukaren under längsta föreskrivna tid.

Magnus Lublin, socialchef på Upplands Väsby kommun. Foto: Upplands Väsby kommun

Fejkade personallistor

När kommunen hörde av sig till Ideal vård och service visade hemtjänstföretaget upp falska personallistor som inte stämde överens, enligt Upplands Väsbys granskning.

På listor som skickades till kommunen uppgavs personalen vara fastanställd och kompetent, både vad gäller språk och utbildning. Men på företagets egna personallistor listades helt andra namn, nästan alla med timanställningar. Andra personer än de som sagts vara anställda ska ha åkt hem till brukarna.

I ett brev med krav på åtgärder till Ideal vård och service skrev kommunen i december att företaget brister i sitt arbetsgivaransvar, att det ”förekommer felaktiga anställningar”. Man bedömer att ”personal behärskar inte svenska i tillräcklig utsträckning” och att de inte uppfyller ”det utbildningskrav som finns i parternas avtal”.

Tog inte hand om äldre

Vid ett tillfälle i november var en av Ideal vård och service 34 brukare i Väsby i behov av ny omsorg. Men enligt kommunen gjorde Ideal vård och service inget åt det förrän i slutet av månaden, efter att en biståndshandläggare kontaktat dem.

Bland åtgärdskraven skriver kommunen att företaget ”visat en stor ovilja att utreda händelsen enligt Lex Sarah”.

Man menar även att Ideal vård och service schemalagt två besök efter varandra hos en brukare i behov av hemtjänst två separata gånger per dag, men att de besökt personen en gång. Samtidigt misstänker kommunen att man låtsats ha dubbel bemanning, säger socialchefen Magnus Lublin.

Det vi skulle kunna tro, men inte kan kontrollera, är att en person har loggat in för två personer. Men det är bara spekulationer vi inte kan bevisa.

Finns det tillräckliga kontrollsystem för att ni ska kunna upptäcka fusk?

– Både och. Vi blir bättre, samtidigt jobbar de som vill fuska ut nya metoder. Vi gör granskningar hela tiden. Normalt önskar vi inte att vi hittar något, men vi blir bättre på att hitta vägar för att göra det svårare att fuska, och vi har flera fina företag som inte fuskar. Vi försöker bli av med dem som inte levererar det de ska.

Väsby kommun har sagt upp avtalen med tre hemtjänstföretag inom loppet av ett år. Hur kan det finnas så många oseriösa aktörer i kommunen?

– Jag tycker att det är beklagligt. Det här är skattemedel och det känns otroligt viktigt att pengarna används på ett väldigt korrekt sätt. Men jag tror att det är så här när man öppnar upp för privata marknader. Vi utgår från att vi inte ska bli lurade, men man behöver väl ett antal år innan alla system är på plats.

Fakturerat Väsby sex miljoner

Sedan 2017 har Ideal vård och service fakturerat Väsby kommun drygt sex miljoner kronor.

Företaget bedriver verksamhet i tre andra kommuner. Väsby kommun har varit i kontakt med de berörda kommunerna och även Sollentuna har sagt upp sitt avtal. Enligt Sollentunas ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Anna-Lena Johansson (L), är fusk vanligt förekommande inom branschen.

Kommunerna har också kontaktat Inspektionen för vård och omsorg som utfärdar tillstånd för hemtjänst och berättat varför man brutit med företaget.

Omsorgsnämndens ordförande i Väsby kommun, Margareta Hamark (L), kommenterar uppsägningen med en skriftlig kommentar:

– Social- och omsorgskontoret har i uppgift att granska och följa upp att de företag som bedriver verksamhet inom hemtjänsten i vår kommun följer avtalen. Mycket sker i dialog med företagen men det kan finnas orsaker där man finner det nödvändigt att säga upp ett avtal. Vi värnar de äldre i vår kommun och jobbar för god kvalitet och omsorg, det är vårt primära fokus.

Bad om att få återkomma

Mitt i har upprepade gånger sökt personer i Ideal vård och services ledning. Företagschefen har bett att få återkomma, men har inte gjort det trots flera påminnelser. Samordnaren för verksamheterna i Upplands Väsby och Sollentuna vill inte kommentera uppsägningen av avtalen.

Vet du mer eller känner du någon som haft Ideal vård och service som hemtjänst? Hör av dig till oss på Facebook eller mejl!