Anna Starbrink är glad över att allt fler får komma till doktorn inom vårdgarantin. Foto: Arkivfoto

Fakta

Så klarar din vårdcentral sju dagars-garantin

Sök på din vårdcentral i tabellen för att se hur stor andel av patienterna som får en tid inom sju dagar.

Källa: SLL

Så länge får du vänta på läkartid i Tyresö

Nästan alla – 94 procent – av patienterna i Stockholms län får en läkartid på vårdcentralen inom sju dagar. I Tyresö är skillnaden mellan olika vårdcentraler stor.

  • Publicerad 14:12, 13 aug 2018

Två av vårdcentralerna i Tyresö fick bättre resultat än snittet.

Det är Trollbäcken vårdcentral där 100 procent fick en läkartid inom vårdgarantins sju dagar. Vid Aleris vårdcentral var motsvarande siffra 95 procent.

Bollmora vårdcentral hamnar med 86 procent under snittet.

Landstingets statistik

Statistiken kommer från Stockholms läns landsting och bygger på mätningar från våren 2018. Landstinget har undersökt hur snabbt personer som bedöms behöva träffa en läkare får göra det inom vårdgarantin.

Vallöftet från S: Ny vårdcentral i Tyresö

Med sina 94 procent är Stockholm näst bäst i landet. Bara Gotland klarar garantin bättre med 95 procent.

Snabbast i landet

Stockholm har satt upp fem dagar som mål, och där uppnås att 92 procent får träffa läkare inom fem dagar, vilket är bäst i landet.

– Ett jättebra kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Förra året var siffrorna några procent lägre. Men det kan vara vanskligt att jämföra bakåt, eftersom väntetiden för läkarbesök tidigare rapporterats manuellt. Från 2018 har ett nytt automatiserat system införts.

Siffran sjönk

Måluppfyllelsen för årets första månader redovisades redan i våras. Då visade det sig att sju dagars-garantin sjunkit från 91 procent hösten 2017 till 89 procent våren 2018.

Enligt Anna Starbrink fattade man då misstanke om att det kunde finnas rapporteringsfel, och tjänstemännen har sedan dess kontrollerat data, och funnit att det blev missar i rapporteringen vid övergången till det nya automatiska systemet.

38 vårdcentraler klarar alla

Vid inte mindre än 38 vårdcentralen får 100 procent numera en tid hos läkare inom sju dagar.

Men fortfarande finns 26 vårdcentraler där var tionde patient får vänta längre än så.