Så kommer de nya husen vid Apelvägen se ut

På måndag morgon får den nya detaljplanen för Apelvägen tummen upp eller ned av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Höjden på husen har varit en het fråga där invånare krävt politikerna på svar. – Jag hoppas att politikerna ifrågasätter det som läggs fram. Husen kommer bli minst sju meter högre än Strandtorget, eftersom det byggs på en höjd, säger Heinz Sjögren, boende i området.

  • Publicerad 15:59, 11 maj 2018

Nu på måndag ska miljö- och samhällsbyggnadsutskottet rösta för eller emot den nya detaljplanen för Apelvägen. Det slutgiltiga beslutet tas längre fram av kommunfullmäktige.

På området ska det bli nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler, parkering och vårdboende.

Men de nya husens utformningen har under det senaste året lett till en het debatt.

Tyresöinvånare har bland annat i insändare i Mitt i Tyresö riktat stark kritik mot husens takhöjder och den arkitektoniska utformningen.

Heinz Sjögren, boende i området, har tidigare visat sig kritisk till byggplanerna.

– Jag hoppas att politikerna ifrågasätter det som läggs fram. Husen kommer bli minst sju meter högre än Strandtorget, eftersom det byggs på en höjd, säger han.

Femvåningshus mot Tyresövägen

Om detaljplanen går igenom kommer det bli drygt 170 lägenheter.

Den norra sidan får totalt 12 hus, varav sju stycken blir femvåningshus och resterande blir fyravåningshus.

– Femvåningshus finns inte ute i strand sedan tidigare och det passar inte in i villaområde. Det är många med mig som inte tycker om det alls, och det har varit genomgående i de yttranden som lämnat in, säger Heinz.

Här ska det också bli ett nytt vård- och omsorgsboende med tre våningar och inhysa 60 bostäder.

På den södra sidan ska det bli drygt 50 lägenheter som ska sitta ihop med en inglasad innergård kallad ”Vinterträdgård”. Tanken är att huset ska få mellan två till fyra våningar.

Just våningsantalet har kritiserats av boende i området. Heinz Sjögren menar att höjden på husen blivit högre under detaljplaneprocessens gång. Han hävdar att kommunen ändrat fakta i detaljplanen utan att redovisa.

– Man smusslar in de högre höjderna utan att tillkänna ge det med ett enda ord. Det nämns inte i handlingarna, utan det syns bara på plankartan. Därför tycker jag att man döljer sanningen och försöker tysta ned det, säger Heinz.

Förvaltningen: ”Vi har inte ändrat hushöjden”

Arkitekturen: ”Steg i rätt riktning”

Förutom höjden på husen vid Strand så har även arkitekturen varit en kontroversiell fråga. Det har handlat om färg, form och materialval för att få husen att mer efterlikna Tyresö slott och de övriga husen vid Strandtorget. På Facebook gjordes också en omröstning där drygt 700 personer röstade för ett annat förslag än det kommunen då lade fram.

Med det nya förslaget så tycker Heinz Sjögren att kommunen börjat fattat galoppen.

– Det är ett steg i rätt riktning. Tidigare var det smala industriliknande fönster, nu är det i alla fall riktiga fönster. Även den nya fasaden är ett steg framåt för att det ska passa in mer i omgivningen. Men det blir väldigt högt och massivt.

Mitt i Tyresö söker kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), för en kommentar.

Foto: Sandell/Sandberg åt Tyresö kommun.

”Partier – bekänn färg om Södergården”

Apelvägen: invånare vill ha annan arkitektur

Kommunen backar efter kritiken om Apelvägen

De vill se mer av klassisk arkitektur