City. Stockholm waterfront är ett nybygge i stadskärnan som fått mycket kritik. Nya riktlinjerna ska göra det lättare att nå enighet om vd som passar och inte. Foto: Mostphotos

Så kommer City att se ut i framtiden

Nu är det bestämt vilka riktlinjer som ska finnas när Stockholm stad ska få city att blomma upp. Fler butiker, mer grönska och ny gång och kollektivtrafik ingår i planerna.

  • Publicerad 06:50, 27 feb 2018

Stockholm City är under stor förändring och framöver ska det ske mer enhetligt.

Det nya program med riktlinjer för hur City får utvecklas framöver är nu klart och ska tas upp i fullmäktige inom kort.

Tanken är att skapa en vital urban miljö med en trygg och levande stadskärna. Ett grönare city med fler bostäder och enhetliga bygghöjder.

– Vi tog det här initiativet tidigt, det är viktigt att Stockholm stads intressen kommer fram och jag är glad och nöjd över programmet, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Mer stadsliv hela dygnet

Riktlinjerna ska ligga till grund för den långsiktiga utvecklingen av City, där ökad trygghet är en prioriterad sak.

Några saker som pekas ut:

Det ska skapas fler passager genom fastigheterna i City samt skapas fler offentliga platser som ska erbjuda både stillhet och kunna ge plats åt större evenemang.

Ny strategi för City ska ge fler bostäder och mer stadsliv

Mer liv på bottenplan ska prioriteras, genom fler butiker och skyltfönster.

Nybyggnationer ska skapas i samklang med de befintliga byggnaderna. Variation i höjd och volym ska uppmuntras men man ska ta hänsyn till befintliga landmärken i stadssilhuetten, som till exempel kyrktornen, Kungstornen och Hötorgsskraporna – dessa ska framträda tydligt även i framtiden.

Det ska vara lätt att röra sig genom staden. Gång och cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och nya gångstråk ska skapas, bland annat mellan city och Kungsholmen.

– Det viktigast är att vi vill underlätta för människor att vara i centrum, säger Jan Valeskog (S).

Spårområdet vid Centralen ska delvis däckas över och ge möjligheter till bland annat kontor.

Platser vid vattnet ska göras tillgängliga för fler samt att det kommer satsas på fler stråk som leder ner mot vattnet.

"För få bostäder i City"

Enligt programmet ska även fler bostäder, hotell och andra boendeformer byggas i City. Tanken är att City ska passa en ”dygnet runt-befolkningen”.

Men enligt Björn Ljung (L) från stadsbyggnadsnämnden är riktlinjerna för otydliga när det gäller bostäder. Enligt honom kommer programmet bidra till att det byggs för få.

– Det är bostäder som det är för lite av i City och huvudskälet är att det inte finns en tydlig politisk ledning som säger hur det ska vara. Det är enklare att bygga kontor och handel, säger Björn Ljung.

Något som Jan Valeskog (S) inte håller med om.

– Man kan inte vara mer tydlig än det vi är, vi vill bygga mer bostäder. Men alla ställen är inte bra för just bostäder, på grund av till exempel bullernivån. Vi vill inte begränsa uteliv och mötesplatser, säger han.

Jan Valeskog (S). Foto: Stockholms stad

Björn Ljung (L). Foto: Liberalerna Stockholm

Goda exempel på hur City utvecklats:

Fem exempel från programmet:

Moodgallerian, som har skapat nya gångstråk och målpunkter. Fler entréer och utvecklingen av verksamheter i bottenvåningar har varit positiva för gatulivet på Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan.

Om- och tillbyggnaden vid Kungstrappan, K25, en mörk och ogästvänlig trappa har blivit ljus och mer attraktiv att använda.

Omvandlingen av Brunkebergstorg med fler hotell och restauranger har stora möjligheter att bli en ny stark målpunkt i City.

Nya bostäder på bland annat Torsgatan, Vattugatan och Herkulesgatan i samband med ombyggnad av fastigheter.

Orgelpipan 6, Hotell Scandic Continental. Ny uppgång från Citybanan och tunnelbanan samt ny entréplats vid Klarabergsgatan innebär genare flöden och en ljusare mer inbjudande utformning av ett tidigare mörkt och slitet hörn i staden.

Visa merVisa mindre