Så kollar du att tandläkaren är okej

Kolla med Privattandläkarna och Ivo – eller hör med vännerna om de kan rekommendera en tandläkare.

  • Publicerad 19:55, 10 mar 2019

Hur vet man att den tandläkare man tänker anlita är skicklig och reko?

Om det är en privattandläkare kan man kontrollera att hen är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna, råder Lars Olsson, näringspolitisk chef i organisationen.

– Det ger en viss trygghet och patienten omfattas då av garantier som vi kommit överens med Konsumentverket om, säger han.

Fråga tandläkaren

Han poängterar att det ska kännas tryggt och bra hos tandläkaren, och om man har undringar kring behandlingen så ska man fråga.

Och vid klagomål vänder man sig först till tandläkaren, som enligt lag är skyldig att utreda.

Löser tvister

Den som inte blir nöjd kan ringa privattandvårdsupplysningen för vidare åtgärder. Den som går till Folktandvården har Patientnämnden att vända sig till.

– Om tvisten inte kan lösas så har vi förtroendenämnder som fattar beslut. Ofta handlar det om behandling som behöver göras om, eller om återbetalning. Våra medlemmar är skyldiga att följa nämndens beslut, annars kan de bli uteslutna, säger Lars Olsson.

Kolla med bekanta

Man kan även vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att kontrollera om det finns kritik mot tandläkaren, eller om tandläkaren har en prövotid.

Men svaret kan finnas på närmare håll:

– Hör efter i vänkretsen om de kan rekommendera någon, säger Lars Svärd, tillsynstandläkare på Ivo.

Jämför priser

Och till hösten väntas en webbaserad prisjämförelsetjänst lanseras, som skapats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Tjänsten gör det möjligt att jämföra snittpriser för olika behandlingar, men även för enskilda åtgärder per mottagning.

Behandlingar och åtgärder som visas är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och snittpriset baseras på de priser som mottagningarna har rapporterat in till Försäkringskassan.

Fakta

Om du är missnöjd med tandvården

Vårdgivaren (tandläkaren) är första instans och är skyldig att utreda klagomål.

Privattandvårdsupplysningen (om det är en privat tandläkare) försöker lösa tvisten genom att prata med parterna. Nästa instans är förtroendenämnderna som kan besluta om behandlingen ska göras om eller om patienten ska få tillbaka sina pengar.

Patientnämnden (om det gäller Folktandvården) svarar på frågor och utreder om problem uppstått mellan patient och vårdgivare, och kan föra principfrågor vidare till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utreder om patienter har lidit vårdskada, eller riskerat att skadas, och kan utdela kritik mot vårdgivare. Ivo kan begära att  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutar om prövotid, eller att legitimationen dras in.

 

Källa: Privattandläkarna, Patientnämnden
Visa merVisa mindre