På Danderyd har en dagvårdsavdelning öppnat så att patienter inte blir kvar på akuten. Foto: Stefan Källstigen

Så klaras akut-krisen: Sängar och lagad mat

Vinterns rekordköer på akuten får nu sitt efterspel. Riktiga sängar i stället för britsar, lagad mat och omvårdnadspersonal är några av de åtgärder som akutsjukhusen har tagit till efter den kraftiga kritiken från Ivo.

  • Publicerad 13:20, 5 jun 2018

I december gjorde Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, en oanmäld granskning av länets akutmottagningar.

Ivo konstaterade att på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska i Huddinge fick patienter ligga kvar på akuten i väntan på vårdplats.

Inte patientsäkert, ansåg Ivo och krävde att sjukhusen redovisade vad de gjort för att förbättra situationen.

Nu redogörs för sjukhusens åtgärder i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan Miljöpartiet krävt att få veta vad som gjorts åt problemen.

För alla sjukhusen gäller det att få fram vårdplatser, så att patienter som behöver läggas in kan få komma till en vårdavdelning och inte bli kvar i korridoren på akuten.

Sös öppnar vårdplatser

På Sös öppnas en eftervårdsavdelning med 12 vårdplatser i sommar, och i höst fler vårdplatser med infektionsmedicinsk kompetens. Dessutom har patienthotellet bemannats med en sjuksköterska, så att en del kan vårdas där. Och de patienter som trots allt blir kvar på akuten ska får riktiga sängar.

På Danderyds sjukhus har en akut dagvårdsavdelning öppnat för dem som behöver omvårdnad en kortare tid, och även de som blir kvar på akuten i väntan på en plats på vårdavdelning ska får lagad varm mat.

Madrasser och kylskåp

Karolinska i Huddinge ska senast den 30 juni ha infört omvårdnadsteam som tar hand om patienter som får vänta länge, samt transporttjänst och avdelningsassistent som avlastar vårdteamen. Kyl och frys ska finnas för patientkost och madrasser på britsar för att minska utveckling av trycksår.

Dessutom har Karolinska utökat antalet vårdplatser i den geriatriska akutvården och snabbspår för patienter över 80 år.

Miljöpartiet har också frågat vad nämnden tänker göra för att tillgodose behovet av vårdplatser.

Personalen är lösningen

Svaret är att rekrytera och utbilda personal, och behålla personal. Dessutom byggs flera sjukhus ut med nya vårdavdelningar.

Men det handlar också om att styra patienter till rätt vårdnivå, skriver hälso- och sjukvårdsdirektören i sitt tjänsteutlåtande.

Enligt landstingets ”Framtidsplan” ska fler tas omhand av närakuter och husläkarjourer, något som avlastar akutsjukhusen.