Så klarade niorna gymnasiebehörigheten

Nära 87 procent av Stockholms niondeklassarna klarade gymnasiebehörigheten i våras. I Skärholmen hamnade alla skolor utom en under snittet.

  • Publicerad 13:01, 17 aug 2018

90,90 procent av Slättgårdsskolans niondeklassare klarade betygen i våras av blev behöriga till gymnasiet. Det är den högsta andelen av alla skolor i Skärholmens stadsdel. I Lillholmsskolan fick 81,80 procent tillräckligt bra betyg för att klara gymnasiebehörigheten. För Bredängsskolan var siffran 80 procent och för Sätraskolan 78 procent.

Det visar siffror från utbildningsförvaltningen.

Snittet för hela Stockholms stad blev 87,7 procent. Det är den högsta siffran på fem år, skriver DN. I fjol var siffran 84,7 procent.

Betygen visar också på att de stora skillnaderna som tidigare rått mellan skolor i olika områden i Stockholm fortsätter minska.

Merparten av skolorna omkring Järvafältet – som under längre tid visat de lägsta betygsresultatet – har gått framåt. Till exempel har Rinkebyskolan gått från 39 procents gymnasiebehörighet ifjol till 57,5 procent i år.

Samtidigt är skillnaderna fortfarande synliga. Tre skolor i Stockholms ytterstad har en andel gymnasiebehöriga elever under 60 procent. Samtidigt har några av de bäst presterande skolorna börjat närma sig 100 procent behörighet.

Så klarade niorna betygen på din skola

Andelen elever med gymnasiebehörighet i Stockholms stads skolor.

Källa: Utbildningsförvaltningen