Så kläcker de namnen på Täbys gator

Du går på dem varje dag, men tänker du egentligen på vad de heter? Vägnamnen förstås. Nu när Täby växer ska nya vägar och områden namnges. Men hur går det egentligen till när en väg namnges?

  • Publicerad 09:26, 27 apr 2017

Det råder bråda dagar för Namn- och skönhetsrådet i Täby. I takt med att Täby växer gäller det att hitta namn på de nya gatorna i de nya stadsdelarna.

En stadsdel som är på tapeten just nu är Täby park, gamla Täby galopp.
– När vi ska namnge en ny gata, kvarter, torg eller park tittar vi vilket tema som gäller i det aktuella området eller om området har en lokal förankring. Det kan vara så att personer eller verksamheter har en historisk anknytning till platsen, säger Jonas Nelson, som är en av de tjänstemän som bereder ärenden till Namn- och skönhetsrådet.

Fågelnamn och fornnordiskt

Teman är indelade i olika områden, som till exempel gatorna i Näsbypark är döpta efter fågelnamn, i Täby Kyrkby är det fornnordiska namn som gäller men också namn som är kopplad till den gamla järnvägsstationen som tidigare fanns i orten.

Mått- och viktenheter präglar Hägerneholms gatunamn och namn på gamla gårdar i centrala Täby.

Och Täby park?
– Områdestemat för centrala Täby är, och därmed även Täby park, svenska däggdjur. Men vi har inte så värst många ”lediga” djurnamn att välja på. Mycket pekar på att vi kommer att välja en annan kategori för Täby Park. Det är förstås också många som vill se namn med historiska koppling till häst- och galoppverksamhet, säger Jonas Nelson.

”Vi har nästan använt alla namn” – Kerstin Gräns, Täby Hembygdsgårdsförening

Kerstin Gräns, som representerar Täby Hembygdsförening i Namn- och skönhetsrådet, upplever att det har blivit allt svårare att komma på nya namn.
– Vi har ju nästan använt alla namn. Jag tycker att gator ska ha en historisk förankring, ett namn som har anknytning till platsen. Ett exempel är Täby Kyrkbys hundkyrkogård som ligger i Garmgränd. Garm betyder gammal hund på fornnordiska, säger hon.

Vilken bild får du upp i huvudet när du hör det här gatunamnet?. Foto: Åsa Sommarström

Hon får medhåll från Täbybon Marianne Holmqvist, som har gått på alla Täbys gator. Något som Mitt i tidigare har uppmärksammat.

– Om vi tar Värmevägen, gatan heter så eftersom det finns ett värmeverk precis här. Det är begripligt och inga konstigheter. Det händer att jag brukar googla namnet på en gata för att veta mer om platsen, säger hon.

Ovanligt att byta namn

Att byta gatunamn händer sällan. Men i Täby har det faktiskt hänt.
– Det är den nuvarande vägen Åvalundsvägen, som fick sitt namn 1965. Innan dess hette den nämligen ”Motorvägen”, men på brandkårens begäran bytte man namn för att undvika sammanblandning trafikmässigt med den nya motorvägen (nuvarande E18) som dragits genom Täby några år tidigare, säger Jonas Nelson och fortsätter:
– Man kan ju förstå att det skulle vara risk för förväxling om någon ringer räddningstjänsten och larmar att det har skett en olycka på ”motorvägen”.

De bestämmer

Det är politikerna i Namn- och skönhetsrådet som bestämmer vilket namnförslag som man ska rekommendera Stadsbyggnadsnämnden att anta.

Följer nämnden rådets rekommendationer är det slutligen kommunstyrelsens ordförande som ska godkänna namnet. Och visst kan Täbyborna lämna egna förslag.
– Ja, då är det kommunala tjänstemän som gör en bedömning först om förslagen är lämpliga utifrån god ortsnamnssed och att namnen inte redan finns i närområdet, säger Jonas Nelson.

Har ni använt ett förslag från en medborgare?
– Ja, det har vi. Det senaste exemplet tror jag är Visinge gårdsväg, andra exempel är Öbacken och Rystavägen.

Fakta

Därför heter din gata som den heter

Adolf Lemons väg: 1906 köpte affärsmannen Adolf Lemon marken i Täby villastad ( i dag Täby Kyrkby). Han styckade marken och sålde till blivande markägare. Det blev starten till att Täby Kyrkbys utveckling.
Aprilvägen: Gatan fick sitt namn 1974 och var i anslutning till de äldre namnen Marsvägen och Majvägen.
Armévägen: Här bodde ett 15-tal familjer som var anslutna till Frälsningsarmén i området. 1948 fick gatan sitt namn.
Drakskeppsvägen: Den här vägen följde den gamla vägen Körvägen mellan Viggbyholms gård och torpet Röhäll, som är rivet. Det fornnordiska namnet har inspirerats av stora Värtan, där drakskeppet troligen har seglat över.
Gustaf Bergs vägen: Gustaf Berg var en lokalpolitiker inom socialdemokraterna som satte igång och lanerade Täby efter ett långt besök i USA. Han utvecklade Täby från att vara ett jordbruksområde till att bli en stad.
Laura Grubbs väg: Gatan är döpt efter Laura Grubb år 1977, som ägde Hästängens gård i Gribbylund under perioden 1860-1866. Hon ska ha varit en viljestark kvinna som bland annat grundade en flickskola i Örebro. Hästängen var hennes sommarnöje.
Margaretavägen: Namnet hänger samman med Margrete lund, där det förut låg ett barnhem som tidigare var ett ålderdomshem. Vilken Margareta som gav namnet till gården är dock okänt.
Meijerfeldts väg: Efter släkten Meijerfeldt som ägde Näsby slott 1716-1817 då det var slottets storhetstid.
Odensvägen: Gata i Täby Kyrkby som fick namnet efter den största asaguden – Oden.
Predikantvägen: Hette tidigare Läsargränd och låg i närheten av Allianskapellet – som gav upphovet till gatunamnen Läsargränd och Missionsvägen.
Raka Vägen: Ett tidigt tillkommet Näsbynamn som är motiverat av stigens racka sträckning.
Propellervägen: År 1986 kom flygnamnet i Viggbyholm. Dock föreslogs namnet redan 1948 för nuvarande Hacktornsvägen.
Riddarstigen: Mycket tyder på att gatan fick sitt namn efter blomman riddarsporren som låg väster om vägen.
Robsahms Väg: Namn efter den tidigare ägaren av Gribblylunds gård. Abraham Robsahm var slottsbyggmästare och köpte gården 1791. Sonen Carl Hiendric Robsahmhan avled 1838 Den senare har skrivit en intressant dagbok om livet på gården.
Tryffelvägen: En ny liten kategori (svampar) i Täby skapades med Tryffelvägen, kvartersnamnet Tryffeln och Musseronen år 1963.
Virauddsvägen: Namnet kommer från villan Viraudd som ligger nära Rönningesjön. Villan var en av de tidigaste bebyggelserna i Viggbyholm. Enligt uppgift till boken ”Vägnamnen i Täby” hänger villans namn samman på kortspelet Viraudd som spelades flitigt på villaverandan.
Östens väg: Östen var vikingens Jarla Bankes farfar. Enligt runstenarna vid Brobygård åkte Östen till Jerusalem och dog senare i Grekland.
Ättehagsvägen: Ansluter till Ättehagsbacken som i sin tur syftar på det gravfält som finns kvar.
Ymervägen: Ymer var en liten jätte i den nordiska mytologin. Asarna Oden, Vile och Ve använde sig av Ymer när de skapade jorden.

Visa merVisa mindre