GULDKANTAD PREMIÄR. Projekt Slussen kom idag med nya besked om hur trafiken vid Slussen förändras när Guldbron inom kort ska invigas. Foto: Projekt Slussen

Snart öppnar guldbron – så ska trafiken löpa

Slussen omtalade guldbro ska snart tas i bruk. Så här är tanken att trafiken ska fungera.

  • Publicerad 11:17, 30 sep 2020

När guldbron öppnar väntar en stor omläggning av all trafik som ska ledas över till den östra sidan av Slussen.

Alla trafikanter kommer att kunna ta sig till och från Södermalm och Hornsgatan via Skeppsbron och den nya bron. Dessutom öppnas Katarinavägen för kollektivtrafik igen.

Samtidigt ska den västra bron, som används i dag, stängas helt för att sedan rivas.
När den nya Slussbron öppnat ska det bli lättare att ta sig fram, lovar Projekt Slussen, såväl för bilister som cyklister och gående.

– Det blir den största trafikomläggningen sedan vi stängde den östra bron, och generellt är det en förbättring för alla trafikslag, säger Eva Rosman, pressansvarig för Projekt Slussen.

ÖVERSIKT. Så här ska trafiken se ut efter att Guldbron öppnats. Foto: Stockholms stad

Nya cykelbesvär

För cyklister ser det dock ut som att Hornsgatan kommer vara fortsatt komplicerad.

– Det passerar många cyklister där och vi kan tyvärr inte göra korsningen större, säger Alla Bäck, trafikplanerare på trafikkontoret.

Cyklister som kommer från Hornsgatan måste också göra ett val mellan två cykelfält på väg in i Slussen. Den ena kommer leda till Skeppsbron, den andra till Munkbroleden. Där måste man välja rätt från början för att inte hamna på fel sida av Gamla stan.

Vid den signalreglerade korsningen på Skeppsbron finns risk en ny flaskhals, menar Alla Bäck. Där kommer cyklister upp från en ramp i bron mellan bilarnas körbanor, och måste ta sig över övergångsstället för att fortsätta in, eller ut, från staden.

– Folk lär åka fel i början, men de kommer att lära sig, säger Alla Bäck.

Alla vägar ska dock vara tydligt skyltade, och trafikvakter ska finnas på plats de första dagarna för att lotsa folk rätt.

Leds om till Skeppsbron

Bilister ska framöver köra till och från staden via Skeppsbron. Munkbroleden och Katarinavägen stängs av för bilar med hjälp av spårviddshinder. Avfarten i Söderledstunneln är fortsatt avstängd.

Mer information om trafikflödet kommer att läggas ut på stadens hemsida.

Guldbrons öppning

Vad: Öppningen av den nya Slussbron.

När: 26 oktober klockan 05 på morgonen.

Innebär: Bilister, cyklister och gångtrafikanter får förbättrade väg- cykel- och gångbanor. Innerstadsbussarna kommer återigen att stanna vid Ryssgården.

Hur: All trafik via Slussen kommer nu att ledas över den nya bron samtidigt som den västra bron stängs och rivningen påbörjas. Bilar kommer att kunna köra till och från Södermalm via Skeppsbron.

Nytt för gående: Stockholmare som går till och från Stadsgårdsleden, Söder Mälarstrand och Gamla stan hänvisas till trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen.

Nytt för cyklister: Cyklister till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand in mot city kommer kunna ta sig till och från den nya bron via en ramp och vidare upp en på- och avfartsväg som är placerad mitt i bron, för att sedan kunna fortsätta mot Skeppsbron eller Munkbron.

Södermalmstorg: Vid Hilton hotell stängslas torget in och blir byggarbetsplats. En arkeologisk utgrävning kommer också att utföras.

När ska allt vara klart? Nya Slussen ska invigas 2025

Visa merVisa mindre

Invigning med guldglans

Visste du att Projekt Slussen efterlyser par som firar guldbröllop i år, det vill säga par som gifte sig 1970, och som vill närvara när den nya bron invigs den 25 oktober?

Vill ni vara med och fira ert guldbröllop med oss så anmäler ni ert intresse till slussen@stockholm.se senast den 2 oktober. Gärna med motivering varför ni vill vara på plats när bron invigs.