Villastad. Joakim Larsson (M) tror att stadens bostadsmål går att nå utan att "pressa in flerfamiljshus i småhusområdena". På bilden Bromma kyrka, också det en plats där förtätningsförslag har stött på patrull från de boende i området. Foto: Alexander Kuronen/Mostphotos

Så kan lägenheter bland Brommas villakvarter stoppas

Titt som tätt kommer de: protesterna mot om- och nybyggen i äldre bostadsområden. Nu har politikerna behandlat ett dokument som är menat att ändra på den saken.

  • Publicerad 11:18, 18 jun 2021

Varsam utveckling av småhus- och villaområden. Så lyder namnet på den pappersbunt som i veckan landade på stadsbyggnadsnämndens bord. Dokumentet är tänkt att fungera som vägledning för hur staden ska utvecklas framöver.

– Det är ett jätteviktigt dokument som stoppar ovarsam exploatering. Vi är i en tid med hög expansion i Stockholm, mycket byggs och behöver byggas. Då, när man också ger sig in och vill bygga i redan befintliga områden, krävs kunskap om områdets kulturhistoria, varsamhet och anpassning efter det som redan finns i området, säger stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M).

Strategin berör bostadsområden som präglas av småhus- och villabebyggelse; områden där det finns en och annan som tycker att staden går för okänsligt fram i sin strävan efter 140 000 nya bostäder till år 2030.

Så var bland annat fallet i de så kallade trädgårdsstäderna Höglandet, Nockeby och Ålsten, där sammanlagt 145 nya hyres- och bostadsrätter skulle byggas. Det vill säga tills det grönblå styret valde att stoppa planerna.

Kritiserades

Oppositionen kritiserade beslutet, medan Joakim Larsson motiverade det med att förtätningsplanerna riskerade att gå stick i stäv med de kommande riktlinjerna. Dem har han nu alltså varit med och tagit ställning till.

– Det kommer inte att vara lika lätt att bygga flerfamiljshus i dessa känsliga miljöer framöver, utan man kommer i större utsträckning att behöva närma sig områden där det redan finns flerfamiljshus om man vill göra den här typen av frimärksplaner eller gå in i ett befintligt område, säger Larsson.

Villorna ska bli flerbostadshus – nu protesterar grannarna

Han poängterar att det alltid kommer att finnas tillägg som är möjliga och uttrycker en förhoppning om att det med strategin ska bli lättare för den som vill utveckla en fastighet att göra rätt.

– Dokumentet sätter inte stopp, men ger stadsbyggnadsnämnden större rådighet att säga nej. Det har inte funnits tilräckliga legala möjligheter att göra det tidigare.

Borgarråd. Joakim Larsson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Strategin – ett urval

Områdena bör utvecklas utifrån faktorer så som befintliga gatumönster, terräng och bebyggelse.

Återkommande uppmaningar är "utforma nya byggnader inom befintlig struktur utifrån en samtida tolkning av platsens förutsättningar" och "beakta närliggande bebyggelse".

Man bör också undvika "hårdgörande av grönytor" samt, vad gäller centrum, undvika "omvandling av lokaler till bostäder".

Visa merVisa mindre