BYGGPLANER. Skissbild från förslaget på nya Kassmyraområdet. Flygvy från Vårsta. Foto: &Rundquist

Så kan Kassmyra bli – nu får du tycka till

Kassmyragropen ska förändras till ett levande bostadsområde, det är politikerna överens om. Men frågan är hur. Nu är det fritt fram för dig att tycka till om ett första förslag som ligger ute på samråd.

  • Publicerad 05:00, 14 sep 2022

Kommunens förslag lämnar i princip Dalvägen som den är – en genomfartsväg

Kassmyra ska byggas ut och, när det är klart i sin helhet, koppla samman Skäcklinge med Vårsta.

Ett projekt som kommer att pågå under en lång tid framöver, enligt Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Men redan nu har ett första förslag på området tagits fram av kommunen, och som nu ligger ute på samråd.

– Jag tycker att själva förslaget är tilltalande, dels för att det finns varierade delar med småbebyggelse omgivet av högre bebyggelse med hus på 3–4 våningar, säger han.

Majoritetskollegorna i Centerpartiet har lagt fram ett eget förslag på Kassmyraområdet. Och även om deras förslag i mångt och mycket stämmer överens med den vision som nu ligger ute på samråd, finns det en del olikheter.

Butiker och service

– Kommunens förslag lämnar i princip Dalvägen som den är – en genomfartsväg. Jag tycker att förslaget då missar möjligheten att ta till vara strömmen av människor och varor som skulle kunna ge stadsliv till den nya bebyggelsen. Platser med service och där verksamheter önskar etablera sig. Dock måste Dalvägen även fortsättningsvis vara en genomfart för Grödingeborna, säger kommunalrådet Dag Ahlse (C).

Även det största oppositionspartiet, Moderaterna, är positiva till att utveckla Kassmyraområdet. De vill dock vänta med att göra några utspel innan allmänheten fått tycka till om förslaget. Däremot finns det ett önskemål som de gärna lyfter redan nu.

– Som moderat vill vi alltid bygga villor i fina områden för att locka folk som arbetar och betalar skatt. Inte så mycket hyresrätter – det har vi gott och väl, säger Boban Pejcic, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Partiets lokala pressansvariga, Roslana Cederhage, tillägger i en skriftlig kommentar:

"Det tidigare citatet blev otydligt och överensstämmer inte med vår vision och hur vi har yttrat/agerat i nämnder, Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige när det gäller exploateringsärenden. Vi är för blandade upplåtelseformer i alla kommundelar och vår vision tar hänsyn till att människor har olika förutsättningar samt förändringar som kan komma i livet. Vi är positiva till att man bygger bostäder i Kassmyragropen och endast om dagvattnet och schaktmassor med mera kan garanteras inte påverka reservvattentäkten. Därtill ser vi gärna att exploateringsgraden måste värna om att bevara en stor del av området för rekreation samt att man ska i detaljplaneringen ska alltid ha med service- och gruppboenden i planen. Botkyrka ska vara en plats för alla som vill bo här eller behöver byta boende".

Socialdemokraterna vill dock se en mer blandad upplåtelseform.

– Det är en fråga som de privata markägarna reglerar. Men vi tror på ett samhälle med blandad bebyggelse som lockar olika målgrupper, och då behöver det finnas både hyresrätter, bostadsrätter och radhuslängor. Men det får vi titta på längre fram, säger Gabriel Melki.

Om Kassmyraplanerna

Hela Kassmyragropen är uppdelad i flera detaljplaner, och i dagsläget är det endast en som är godkänd – i den nordöstra delen: Kassmyraåsen 1 som innehåller planer på 400 bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Detaljplanen möjliggör även uppförande av förskola, parkeringshus, lokaler, park och torg. 

Förslaget för hela Kassmyragropen ligger ute på samråd fram till 7 november, och går att ta del av i kommunhuset, medborgarkontoret i Tumba och biblioteket i Vårsta.

Källa: Botkyrka kommun

Visa merVisa mindre