Trafikplats Nyboda är en av Sveriges hårdast trafikerade platser. Foto: Holger Elgard/Creative commons

Så kan hårt trafikerade Nybodakopplet omvandlas

Hårt trafikerade Nybodakopplet omvandlas. Staden planerar cirka 500 bostäder och 2 500 arbetsplatser i området.

  • Publicerad 06:40, 28 jun 2021

Trafikplats Nyboda är en av Sveriges hårdast trafikerade områden. Här förbinds Essingeleden med Södra länken och E4/20 med Södertäljevägen. Ändå finns potential att utveckla området till en mer stadslik miljö, anser stadsbyggnadskontoret.

I framtiden tänker man sig att cirka 500 bostäder och 2 500 arbetsplatser ska finnas där. Därmed ska det också bli bättre sammanlänkat med områdena runt omkring – Midsommarkransen, Liljeholmen, Västberga och Årstaberg.

– Vi är medvetna om att det är en komplicerad plats att bygga på och vi ska nu börja utreda hur det ska kunna gå till. Eventuellt kan vi behöva titta på en överdäckning, säger Joel Berring, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

"Väldigt tuff miljö"

Mitt i har tidigare berättat om stadens arbete med att omvandla Södertäljevägen, mellan Liljeholmsbron och Nybodakopplet, till en mer stadslik gata som bättre länkar samman Liljeholmskajen och Årstadal med Liljeholmen. Nu tar man sig alltså an även Nybodakopplet.

– Det är en väldigt tuff miljö, med hård trafik. En tanke är att en del nya byggnader ska kunna fungera som bullerskärmar. Men planerna är som sagt i ett tidigt skede, säger Joel Berring.

"Urban stadsgata"

Stadsbyggnadsnämnden antog ett start-pm för arbetet vid sitt möte den 16 juni. I det betonas vikten av att det statliga huvudvägnätet (Essingeleden, Södra länken och E4/E20 Södertäljevägen) lämnas intakt och att nödvändiga skyddsavstånd respekteras.

Man betonar också att området kan behöva avlastas från tung trafik.I så fall skulle Årstabergsvägen kunna bli en "urban stadsgata" som kopplar ihop Årstaberg med Midsommarkransen, skriver man.

– Att den nya t-banelinje som planeras mellan Älvsjö och Fridhemsplan kan få en station i området (Årstaberg) spelar också in, säger Joel Berring.

Två grönklassade byggnader finns i området-

Aktuellt: Stadsbyggnadsnämnden har antagit ett start-pm för att göra området kring Trafikplats Nyboda till en "mer attraktiv och integrerad stadsmiljö".

Planer: En tidig uppskattning är att cirka 500 bostäder och 2 500 arbetsplatser ska kunna skapas här.

Nuläget: I dag finns bara några få byggnader i området – grönklassade Midsommarkransens skola (som är nedlagd) och en grönklassad kontors- och industribyggnad i kvarteret Varubalen 3.

Visa merVisa mindre