Viktigt. Sheyma Isse är anställd som demokratiambassadör och jobbar med att informera ungdomar om hur de kan ha inflytande i politiken. Foto: Stefan Källstigen

Så kan flera unga i Järva lockas att rösta i höst

I september är det dags för val. Sist det begav sig, 2018, var valdeltagandet i Järva lågt. Under den gångna våren har demokratiambassadörer jobbat för att öka det politiska engagemanget bland unga i området.

  • Publicerad 12:54, 8 jun 2022

Politikerna måste lyssna på de unga.

Långt innan det ens går att skymta Husby gård känns starka vibrationer från dunkande musik som stötar från marken.

Lite närmre hörs exalterade röster, och snart syns ett stort gäng ungdomar, lokalpolitiker och företrädare för olika lokala organisationer, som samlats vid bänkarna på gräset vid Järvafältets början.

I dag håller Järvas demokratiambassadörer i grillning och aktiviteter, och många har redan anslutit.

Tanken är att samlas för att umgås, utbyta tankar och idéer, och att politiker från stadsdelsnämnden får svara på ungas frågor.

– Vi jobbar för att peppa unga i Järva till att bli mer samhällsaktiva. Vi har haft flera olika sådana här evenemang, för att ge utrymme för diskussioner och skapa möten mellan medborgare och makthavare, säger Sheyma Isse.

Tillsammans med ett tiotal andra ungdomar från området har Sheyma blivit anställd som just demokratiambassadör, i projektet "Vem bryr sig?". Syftet är att öka ungdomars delaktighet och inflytande i politiken, genom att ge dem de resurser och den information de behöver för att engagera sig.

Man vill även skapa en ökad förståelse för vilket inflytande alla individer kan ha i beslutsprocesser – och på så sätt försöka vända trenden med lågt förtroende för demokratin och politiker bland Järvaborna.

Viktigt. Sheyma Isse är anställd som demokratiambassadör och jobbar med att informera ungdomar om hur de kan ha inflytande i politiken. Foto: Stefan Källstigen

Slutar försöka

I riksdagsvalet 2018 stack flera av distrikten i Järva ut med ett väldigt lågt valdeltagande. I ett valdistrikt i Husby röstade till exempel endast 52,22 procent. Samma siffra för hela landet låg på 87,2 procent av de röstberättigade – det högsta valdeltagandet sedan 1985, enligt Statistiska centralbyrån.

För att en förändring ska ske i Järva måste man börja tidigt och rikta in sig på Sveriges framtid, de unga, tror Sheyma Isse.

– Men det är inte bara de unga som måste bli mer engagerade, utan politikerna som måste lyssna på de unga. Det är många gånger folk här pratar om att de upplever att de inte känner sig hörda. Man har försökt höja sina röster, men så har ingen lyssnat, så man slutar försöka. Då sjunker till slut förtroendet för politiken, säger hon.

Förtroende. Eleni Iosifidou och Amani Rihan tror att det som behövs för att ungdomar ska engagera sig politiskt är att de måste känna att politikerna tar orten på allvar. Foto: Stefan Källstigen

"Prioriteras inte"

19-åringarna Eleni Iosifidou och Amani Rihan har precis spelat klart en omgång kubb. De är från Västerhaninge respektive Alby, men hänger en hel del i Järva.

– Vi har många kompisar här, våra egna bostadsområden liknar Järva och vi kan verkligen relatera till mycket av det som sägs på de här evenemangen, säger Amani.

Hon tror att det kan vara svårt att engagera ungdomar i politiken rent generellt. Mycket annat lockar och många har kanske inte kunskapen än – och det kan vara extra svårt i förorterna.

– Det är kanske inte så konstigt, för det känns ofta som att politiker inte prioriterar våra områden. De pratar gärna mycket om hur det är här ute, utan att faktiskt ha någon erfarenhet av att vara här, vilket inte ger ett så stort förtroende, säger Amani.

– Det känns som att det ofta lovar saker och säger att det ska satsas massa resurser på orten, men sedan ser vi som bor här inget konkret som händer, säger Eleni.

Samtal. Eleni Iosifidou och Amani Rihan diskuterar politiska frågor med lokalpolitikerna Tareq Hassan (S) och Elisabeth Hellström (M). Foto: Stefan Källstigen

Långsiktighet viktigt

Något som slagit Sheyma Isse när hon pratat med unga blivande väljare under våren är att de ofta intresserar sig av frågor som kanske inte är de klassiska för unga.

– Folk tar upp större frågor, som segregation, vård och mental hälsa. Allra mest segregation. Det märks att man fått tänka på de stora, strukturella problemen redan från en tidig ålder.

Det som efterfrågas är stabilitet och långsiktighet, har Sheyma Isse märkt.

– Järvaborna behöver känna av att vi är en lika stor och viktig del av samhället som alla andra. Först när den känslan är förmedlad från politiken tror jag att folk kommer känna att det är värt att engagera sig på riktigt. Men till dess ska vi göra allt vi kan för att visa att allas röster ändå kan göra skillnad.

Valdeltagande i riksdagsvalet i Järva 2018

Valkretsen består av ett stort antal distrikt och siffrorna skiljer sig åt mellan distrikten.

Så här såg valdeltagandet till riksdagsvalet i några distrikt ut 2018:

Rinkeby C: 59,73 procent

Tensta C: 61,13 procent

Akalla C: 55,06 procent

Kista C: 71,02 procent

Husby C: 54,49 procent

Riket i stort: 87,2 procent

Lägst deltagande i Järvaområdet hade distrikt Kista 8, Nidarosgatan i Husby med 52,22 procent.

Högst deltagande i Järvaområdet hade distrikt Kista 12, Kista mellersta, med 74,03 procent.

Källa: SCB

Visa merVisa mindre

Demokratiambassadörerna...

...är ett tiotal unga från Järvaområdet som är anställda i projektet "Vem bryr sig?", som startades av Stiftelsen The Global Village och finansieras av Postkodstiftelsen, genom deras satsning ”Allas röster”.

Ambassadörerna har utbildas i hur vår demokrati fungerar och fått verktyg för att skapa inflytande i politiken. De har även i uppdrag att nå ut folk i åldrarna 16-19 år i Järvaområdet, för att sprida sin kunskap och skapa inflytande.

Under våren 2022 genomför de evenemang, workshops och andra aktiviteter för att engagera så många som möjligt.

Projektet sker i samarbete med Framtidens Hus och stadsdelen Rinkeby-Kista.

Visa merVisa mindre