Flemingsberg. Foto: Läsarbild Jacob Forsell

Så kan du påverka Flemingsbergs framtid

Flemingsberg kommer att se ut som en byggarbetsplats i flera år framöver. Därför vill Huddinge kommun pröva någonting nytt och bjuder in medborgarnas synpunkter redan vid skissbordet.

  • Publicerad 14:03, 4 okt 2016

Huddinge kommun vill att medborgarna ska få vara med från början av Flemingsbergs nya stadskärna.

– Det är väldigt ovanligt att vi tar in synpunkter så här tidigt i processen. Vi har inte ens några egna skisser. Vanligtvis när man frågar medborgarna har kommunen redan anvisat marken till byggherrar och det mesta är klappat och klart, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Nu är det annorlunda, idén är att det nya Flemingsberg ska spegla dem som vistas i området. Därför ska kommunen utveckla en webbtjänst där du kan lämna synpunkter. De har också hyrt in konsulter som i flera olika fokusgrupper frågat vad människorna vill se sin nya stadskärna.

– Vad skulle få människor att stanna kvar i Flemingsberg? Det finns omkring 17 tusen studenter här som reser iväg, vi är väldigt nyfikna på vad som skulle få dem att vilja stanna kvar.

Hur ser kommunen till att synpunkterna tas till vara på?

– Vi samlar in alla idéer för att kunna få fram en vision som vi politiskt ska fastslå i slutet av året. Visionen ska senare ligga till grund för program och detaljplaner för stadskärnan. Området kommer se ut som en byggarbetsplats i många år och det är därför viktigt att alla vet vart vi är på väg.

Hon säger att allas synpunkter kommer inte kunna gå till mötes men att det är viktigt att lärosätena, näringslivet och kulturlivet får sina röster hörda för att stadskärnan ska bli attraktiv att vistas och verka i.

Hos Södertörns Studentkår är man med i diskussionerna och de vet vad man vill se i den nya stadskärnan.

– Vi vill gärna att våra studenter stannar kvar här, och då behövs det en fungerande kollektivtrafik. Pendeltrafiken slutar gå ganska tidigt, och de nattbussar som går är inte så lättillgängliga. säger Oskar Wiik, ordförande i Södertörns högskolas studentkår.

Han säger att det finns ett för stort fokus på Stockholm när det gäller kollektivtrafiken.

– Pendeltågen som går är bra för dem som ska in till Stockholm, men campusområdet ligger där det ligger för att inte bara nå Stockholm utan hela regionen.

Han vill också se att campuset integreras med Flemingsberg och att den nya stadskärnan kan erbjuda ett uteliv, biografer, restauranger och bibliotek för att hålla kvar studenterna. Oskar Wiik hoppas på studenterna kommer att få gehör i den nya visionen.

– Dialogen känns bra och det ser ljust ut. Vi vet inte hur mycket av våra idéer som kommer med längre fram i processen, men vi är aktiva och hoppas på att de lyssnar.

Nästa vecka kommer Huddinge hålla i en demokrativecka där du som medborgare kan göra din röst hörd och delta i diskussioner om hur du vill att din kommun ska se ut i framtiden.