På tårna. Lena Lundström är skolchef i Solna. Foto: Leif Oldenburg

Så jobbar Solnas skolor mot smitta

Eleverna är tillbaka i sina skolor efter jullovet. Samtidigt skenar smittan i samhället. Hur agerar Solna för att minska smittrisken? Vi ringde upp skolchefen Lena Lundström.

  • Publicerad 07:53, 17 jan 2022

Om någon bekräftats sjuk är vi noga med smittprotokoll över symptom

– Det klart att det finns en oro, man är på tårna hela tiden och vi gör allt vi kan för att inte få en brant smittspridning. Ett jättestort bortfall i personalen är det vi är rädda för, men än så länge är frånvaronivån låg, säger Lena Lundström.

Hur jobbar ni mot smittspridning i skolan?

– Vi följer de övergripande restriktionerna, försöker hålla avstånd och är mer ute. Lämning och hämtning av de yngre barnen sker på skolgården. Man undviker utflykter för att inte använda kommunikationer i onödan. Alla är på plats, och det behöver barnen, men lärare kan ofta sköta planering och andra möten hemifrån, och utvecklingssamtalen är digitala tillexempel. Om någon bekräftats sjuk är vi noga med smittprotokoll över symptom och gör smittspårning. Vid behov beställs "gurgeltester" till klasserna, det gjordes på skolorna speciellt innan jul när många var sjuka.

Vad krävs för att en skola eller årskurs ska stängas?

– Får man en hög smittspridning i en årskurs exempelvis, tar vi kontakt med smittskydd som i så fall kan fatta beslut om distansstudier som en sista åtgärd. Ett annat scenario är att väldigt mycket personal är sjuka och vi inte kan säkerställa att eleverna får sin undervisning på plats. Så var det vid några tillfällen under första vågen.

Har Solna skolvaccinering?

– Ja, det har varit vaccinatörer på plats på skolorna. Runt 40 procent av 12-15-åringarna tog vaccin vid första tillfället före jul.