Toppkandidat. KSO Michaela Fletcher är etta på M-valsedeln i Österåker och partiet har många fler kvinnor på valbar plats. Foto: Fredrik Sjöquist

Så jämställda är partiernas valsedlar i Österåker och Vaxholm

Hur ser det ut med kvinnorepresentationen i våra partier och vilka har chans att komma in i fullmäktige? Mitt i har räknat och jämfört hur jämställda partierna är jämfört med tidigare val.

  • Publicerad 10:18, 6 sep 2022

Moderaterna, både i Österåker och Vaxholm, är det parti som har högst kvinnorepresentation i topp på sina valsedlar inför det stundande valet till kommunfullmäktige.

Det visar Mitt i:s granskning av partiernas valsedlar inför valen till kommunfullmäktige 2022.

Mycket har hänt på tio år

Dessutom har två tredjedelar av partierna i Österåkers fullmäktige, sex av nio, numera en kvinna som förstanamn. I Vaxholm är motsvarande siffra närmare hälften, fyra av nio.

Jämför man med valet 2010 har mycket hänt. Då toppades bara en dryg tredjedel av partiernas valsedlar i de två kommunerna av kvinnor.

Mitt i har dessutom granskat hur det ser ut med könsfördelningen på valbar plats – det vill säga så långt upp på valsedlarna att en person kan räkna med att bli invald i fullmäktige, givet att partiet får lika många röster nu som i det senaste valet, 2018.

Ojämnt i små partier

Resultatet visar kvinnorepresentationen är god eller relativt god i alla partier i Österåker, utom i SD och RP som vardera har en kvinna bland sina fem översta kandidater. Lilla KD med två mandat har två män i topp, men ju mindre partierna är desto lättare tycks det vara att det blir dominans åt det ena eller andra hållet.

Stora Moderaterna i Österåker, å sin sida, går till val med en valsedel som kommer att ge tolv kvinnor men bara sex män en ordinarie plats i fullmäktige – om partiet gör ett lika bra val som 2018.

Samma övervikt på kvinnor har Moderaterna i Vaxholm. Där är fem av de sju översta på årets valsedel kvinnor, inklusive förstanamnet Karin Enström. För tolv år sedan, vid valet 2010, var förhållandet tvärtom – då var åtta av partiets tio främsta kandidater män, inklusive förstanamnet.

Waxholmspartiet, som blev största parti efter valet 2018, med hela åtta mandat, har i årets val tre kvinnor bland sina åtta översta namn.

S-politiker yngst

Bland partiernas förstanamn kan man för övrigt konstatera att 36-åriga Sofia Almgren (S) är yngst i Österåker medan Sigrid Walve, (MP) och Anders Borelid, (SD) är äldst – bägge är 61 år.

I Vaxholm är 68-årige Klas Beskow (SD), äldst och 44-åriga Gundula Kolb, enda namn på MP:s valsedel är yngst.

Yngst. Sofia Almgren (S), etta på Socialdemokraternas valsedel i Österåker är yngst av alla toppkandidater. Foto: Fredrik Sjöquist

Så räknade vi

Mitt i jämförde årets valsedlar med hur många mandat respektive parti fick i senaste valet, 2018.

Om ett parti exempelvis fick sex mandat 2018 kollade vi bara könsfördelningen på de sex översta kandidaterna på valsedeln, dvs de som rimligen bör bli invalda som ordinarie fullmäktigeledamöter om partiet får samma resultat i årets val.