Så här vill staden bygga runt Nytorps gärde

600 nya lägenheter planeras på Nytorps gärde. Nu fattas beslut om markanvisningar för bostäder och flera förskolor i området. – Vi tycker det är ett spännande projekt och märker ett stort engagemang från alla som bor i området, säger Pär Ridderstolpe på exploateringskontoret.

  • Publicerad 09:01, 6 dec 2018

615 nya bostäder planeras i de västra delarna av Nytorps gärde. 320 av dem är bostadsrätter och 295 hyresrätter.

I området planeras även tre förskolor, idrottshall och livsmedelsbutik. Och flera lokaler för kommersiell verksamhet i bostadshusens bottenvåningar.

Tanken är att bebyggelsen ska har en mer stadslik karaktär och att Nytorps gärde ska bli en stadspark med olika aktiviteter.

– Vi har sett att det är ett uppskattat grönområde för rekreation. Vår ambition att det ska fortsätta vara det men vi vill även utveckla parken för att locka olika människor i olika åldrar, säger Pär Ridderstolpe handläggare på exploateringskontoret.

Vilken typ av aktiviteter skulle det kunna vara?

– Många har tankar om hur området kan utvecklas på olika sätt. Men exakt vad det kommer att innebära får vi utveckla i planprocessen.

De nya bostadskvarteren innebär även att området får fler gator.

– Det kommer att krävas nya gator för att angöra de nya husen. Exakt hur de kommer att se ut planeras senare, men det blir mycket fokus på gående och cyklister på de gatorna, säger Pär Ridderstolpe.

Ska gatorna gå på insidan ner mot Nytorps gärde eller mellan husen?

– Kanske både och, men för den norra delen är tanken att gatorna ska gå mellan husen och gärdet, men det går vi in på i utredningsskedet.

Den 10 december fattar exploateringsnämnden beslut om de ska anvisa mark till ett flertal byggaktörer.

Projektet ingår som en del i stadens program för Hammarbyhöjden och Björkhagen, som antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2016, och innehåller förslag på hur Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp kan byggas ut med omkring 2700 nya lägenheter.

I ursprungsförslaget planerades 650-750 lägenheter runt Nytorps gärde. De huvudsakliga skälen till att antalet nu har sänkts till 615 är att stadsbyggnadsnämnden haft synpunkter på att bygga höga hus i området och att dessa nu har sänkts samt att de bostäder som planerades ovanpå på idrottshallen inte blir av.

Fakta

De kan få markanvisningar:

Seniorgården. 70 seniorlägenheter med hyresrätt och kommersiella lokaler i bottenplan. Kvarter A.

Stockholms kooperativa Bostadsförening, SKB. 80 hyresrätter och kommersiella lokaler i del av bottenplan Kvarter C.

Primula. 35 hyresrätter samt en förskola med 6 avdelningar. Kvarter E.

Sveafastigheter. 30 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenplan. Kvarter H

M2. 90 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenplan. Samt en förskola med 6 avdelningar. Kvarter I

Sisab. En förskola med 8 avdelningar. Kvarter K

I kvarteren med de streckade linjerna planeras ytterligare 310 lägenheter, gemensamt garage, idrottshall och en livsmedelsbutik som planeras få markanvisningar våren 2019.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre