Syns över vattnet. Vy från Katarinavägen. Pembrokes byggnadsförslag markerad med röd pil. Foto: Stockholms stad

Så här stort vill amerikanerna bygga i City – se nya bilderna

Håller du med om att amerikanska fastighetsbolaget Pembrokes planer för Passagenhuset är för stora? Pembrokes talesperson Tomas Rudin är inställd på fortsatt debatt.

  • Publicerad 06:22, 25 feb 2016

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret som nu granskat förslaget på ett helt nytt hus i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, är skeptiska.

Stadsbyggnadskontoret anser att huset tar för mycket plats och att förslaget aktualiserar flera ”komplicerade frågeställningar”.

Kort sagt: Förslaget måste arbetas om. Inte minst för att det har stor påverkan på kulturmiljön.

”Fastigheten är väl synlig från flera viktiga utblickar i staden, bland annat från Södermalm och Södra Djurgården” skriver stadsbyggnadskontoret och bedömer att nu inlämnat förslag innebär för stor negativ påverkan på stadens siluett.

Tomas Rudin, Pembrokes talesperson i Stockholm, säger att utlåtandet är väntat.

– Det är en välskriven startpromemoria som tar upp hela den historia och problematik som finns i kvarteret. Diskussionen om höjden är välkänd för Pembroke och en av de frågorna som måste skötas i den vidare processen, säger han.

Tre år

Pembroke har arbetat i tre år med att ta fram förslaget och kommer att bjuda in allmänheten till flera så kallade walkshops där förslaget beskrivs mer i detalj och där stockholmare får tycka till.

Höjddiskussionen i Stockholm är en helt annan än vad amerikanerna är vana vid, säger Rudin.

– Här är vi nere på tolv våningar och det blir ändå en diskussion om höjder, men Pembroke är mycket väl medvetna om detta, säger han.

Björn Ljung (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, är kritisk till förslaget.

– Vi är  vår inte negativa till att City förändras, men vi vill inte se ett City som jäser över alla breddar helt okontrollerat. Pembrokes hus är spännande och intressant, men det blir ytterligare ett glashus med kontor som gör att NK-huset blir en plutt i sammanhanget.

Bostäder

Liberalerna anser dessutom att det borde innehålla fler bostäder.

– Det är en välkänd ambition från stadens sida. Och det kommer att bli en sådan diskussion där Liberalerna är välkomna att vara med, säger Tomas Rudin.

Foto: Stockholms stad

City. Vy från Strömbron. Pembrokes byggnadsförslag markerad med röd pil. 

Foto: Stockholms stad

Kungsan. Pembrokes byggnadsförslag markerad med röd pil.

Foto: Stockholms stad

Passagenhuset. Vy mot korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan. Den vita byggnaden föreställer Pembrokes förslag.

Foto: Stockholms stad

Idag. Passagenhuset som det ser ut nu. 

Illustration: Schmidt/Hammer/Lassen Architects

Förslaget. Det nya huset ska ha mjuka hörn och vrida sig upp mot toppen. Den är framtagen för att fungera bra ihop med övriga kvarter, i synnerhet NK-huset. 

Skärgårdstak

Pembroke vill riva nuvarande Passagenhuset för att ersätta det med ett nytt högre hus med kontor, butiker och 25 bostäder. Byggnaden är tänkt att bli 63 meter hög på toppen och är ritad för att den ska ge intryck av att vrida sig upp mot himlen.

Taktopparna ska utformas som små miniparker – inspirerade av Stockholms skärgård – varav den högst belägna ska var tillgänglig för stockholmarna.

Imorgon torsdag ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till om en byggnadsprocess ska inledas eller ej.

Visa merVisa mindre

Tyck till

Den 21 april ordnar Pembroke en walkshop i Passagenhuset där den som vill veta mer kan prata med personerna bakom förslaget, kolla in modeller och lämna in synpunkter.