Nya gång- och cykelbanor och hus med lokaler i botten och entréer ut mot gatan. Det hoppas staden ska leda till liv och rörelse i de nya kvarteren. Foto: SWMS arkitektur/pyk och Nyrén arkitekter

Så här ska nya Östberga se ut

Nu finns de första skisserna på det planerade bygget av 2 600 nya lägenheter i Östberga.

  • Publicerad 10:22, 17 sep 2019

Nu börjar visionsbilder för det stora programmet i Östberga, där man har ritat in 2 600 nya lägenheter, trilla in. De nya husen byggs runt befintlig bebyggelse och en sim- och idrottshall planeras i skarven mellan Årstafältet och Östberga, liksom en grundskola F-9.

Jätteplanen för Östberga beslutas på torsdag

De nya husen blir två-åtta våningar höga och en ambition med planerna för Östberga är att koppla samman området med stadsdelar runt omkring som Årstafältet, Örby slott och Liseberg.  

De nya husen får lokaler i bottenplan och entréer som vetter ut mot gatan och det kommer att anläggas många nya gång- och cykelbanor, allt för att få mer liv och rörelse i området, enligt arkitekterna. Promenadstråket som ska gå genom centrala Östberga är en av de viktigaste satsningarna för att koppla ihop området med Liseberg och nya Årstafältet, tillägger de, och trapporna ner mot Årstafältet ska mynna ut i ett torg med kaféer och butiker.

Staden vill också göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Det ska locka fler besökare från både Östberga och Liseberg och stärka gemenskapen mellan stadsdelarna.

Lisebergsparken ska bli mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Foto: SWMS arkitektur/pyk och Nyrén arkitekter

Promenadstråket genom centrala Östberga är en av de viktigaste satsningarna för att koppla ihop Östberga med Liseberg och nya Årstafältet. Foto: SWMS arkitektur/pyk och Nyrén arkitekter

Här syns de nya bostadskvarteren i gult. Det rosa är den nya sim- och idrottshallen och skolan och förskolor visas i rött. Foto: illustration SWMS arkitektur