Så här ska nya Björns trädgård se ut

Här är en ny skiss på hur Björns trädgård ska se ut – klätt i konstgräs. Förhoppningen är att fler barn ska leka här. Och att dynamiken i parken ändras.

  • Publicerad 07:12, 18 sep 2018

För några år sedan fick Nytorget konstgräs – nu är det snart Björn trädgårds tur. Under hösten ska gräsytan bytas ut. Målet är en tryggare park.

– Det är ett sätt att bidra till att skapa trygghet. Att skapa attraktiva miljöer, säger Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Samtidigt ska gräsytan lyftas upp och jämnas ut mellan restaurang Babylon och Malmen. Förhoppningen är att parklekens verksamhet då enklare kan strömma ut parken, att barn och ungdomar får större ytor att leka på. 

– Det är inte ofta någon sitter där på gräset i dag, trots att det är en jämn grönyta  Jag tror det här kommer ändra dynamiken i parken på ett bra sätt, säger Anders Göransson.

Byggt om i omgångar

Konstgräs har anklagats för att vara en miljöbov. Men förvaltningen ska se om det går att använda det miljövänligare alternativet granulat.

Björns trädgård har de senaste åren fräschats upp i omgångar. En ny vertikal växtvägg, ny belysning, en graffitivägg reserverad för barn och schackspel är några av förbättringarna.

Det pågår också diskussioner om att få till en kaféverksamhet på den övre platån mot moskén.