FRAMTIDEN. Så här ska "Mötesplats Bagartorp" se ut redan till sommaren. Foto: URBIO AB

Så här ska nya Bagartorp se ut

Nu lanserar allianspartierna sina planer för framtidens Bagartorp. Skolan rivs redan efter årsskiftet. I stället skapas en helt ny mötesplats på området. Fritidsgården Torpet räddas kvar och får nya lokaler.

  • Publicerad 13:31, 22 nov 2017

Bagartorp klassas ofta som en eftersatt stadsdel i Solna, något som oppositionen gång på gång har lyft fram i fullmäktige och i den pågående valrörelsen.

Nu slår Alliansen tillbaka med en sammanhållen plan för Bagartorps framtid. I centrala Bagartorps centrum planeras för 300 lägenheter, en förskola och lokaler för handel och service. Även entrétorget ska rustas upp.

Men någon ny skola blir det inte. I ställer rivs den stängda Bagartorpsskolan under vintern – men redan under våren ska en helt ny mötesplats växa fram i avvaktan på den fortsatta utvecklingen av Bagartorp. Området har döpts till ”Mötesplats Bagartorp" och ska bland annat få utegym, boulebana och stadsodlingar.

– Nu går startskottet för utvecklingen av Bagartorp med förnyelsen av Bagartorps centrum och etableringen av ”Mötesplats Bagartorp”. I nästa steg kommer hela stadsdelen och området kring Enköpingsvägen att utvecklas med nya bostäder till en sammanhållen och levande stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Även fritidsgården Torpet får en ansiktslyftning. För ett knappt år sedan skulle fritidsgården flyttas från Bagartorp till Järvastaden. Nu får man i stället flytta in i nya lokaler närmare centrum.

– Genom utvecklingen av Bagartorp skapas förutsättningar för att Torpet ska få bra och ändamålsenliga lokaler, säger Peter Edholm (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraternas oppositionsråd Sara Kukka-Salam är inte imponerad av satsningarna:

– Efter 20 år av nedmontering av Bagartorp försöker Moderaterna tysta kritiken genom att lova odlingslotter och klätterställningar. Det Bagartorp behöver är riktiga välfärdssatsningar. Att inte bygga en skola trots att antalet elever ökar och att flytta in Torpet i en lokal med rivningskontrakt kan knappast kallas en satsning, säger hon.

Även Miljöpartiets Bernhard Huber är kritisk:

– Nu blir det popcornpolitik. Det märks att det är nära till valet. Vi hade föredragit en stegvis renovering av skolområdet och en återetablering av förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Den lösning som föreslås nu, att inhysa Torpet i Signalistens nedlagda lokaler, kommer inte hålla så mycket längre än till strax efter valet, säger Bernhard Huber.

– Det vi nu ser är detsamma som inför förra valet. Då togs Bergshamra och Hagalundsstrategierna fram just för att boende i stadsdelarna inte såg att alliansen ville utveckla stadsdelen. Mindre en ett år kvar till nästa val upprepar alliansen sina löften, den här gången till Bagartorp. Men det är lätt att rita kartor och skriva fina ord i pressmeddelanden. Det är svårare att bedriva ett konstruktivt arbete för att förbättra stadsdelar, säger Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson.

MER Mötesplatsen

Nyheter: Utegym, padeltennis, streetbasket, skate rail, boule, stadsodling.

Den lekplats, grillplats och multisportbana som i dag finns på platsen kommer att vara kvar.