Bostadsbygge i centrala Nacka. Barbro Olburg såg hellre att grönskan bevarades. Foto: Anders Gustafsson

Så här ska det se ut i centrala Nacka

Arbetet med att bygga nya bostäder i centrala Nacka pågår för fullt. Ett av bolagen som utvecklar området, säger sig ha jobbat ”stenhårt” för att få till en arkitektur som ger karaktär åt området. Barbro Olburg, som en gång i tiden flyttade till Nacka för naturens skull, tycker att byggnaderna är ”hemska och fula”.

  • Publicerad 18:55, 18 okt 2018

Grävskopor och borrmaskiner tar sig just nu ned i berget mittemot Nacka forum.

Skyltar varnar för byggdamm.

Området kring Nacka forum kommer att få en ny utformning, liksom stora delar av övriga centrala Nacka som sträcker sig från Järla station till Skvaltan.

Så här kan byggnaden i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen komma att se ut. (Bostadsrättsföreningen Stadsporten i centrala Nacka. Utvecklas av: Storstaden Bostad. Arkitekt: VERA Arkitekter)

Just i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen medger detaljplanen bostadsbyggnader på upp till åtta våningar.

I husen ska det finnas bostäder och på bottenplanet butiker, för att få det att likna stadsmiljö.

Rondellen i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen har tillfälligt rivits men ska byggas upp igen

Den rondell som funnits i den livligt trafikerade korsningen, med växtlighet, har tillfälligt tagits bort och ersatts av ett avgränsat asfalterat och cirkelformat utrymme.

Rondellen kommer dock att byggas upp igen, i ett senare skede.

– Det är en del av Värmdövägen, för en mer gatuliknande miljö. Hur den kommer se ut kan inte svara på, vägen håller på att projekteras. Det ska finnas grönska och trädalléer. Och jag kan kan tänka mig att det blir grönska i rondellen, säger Maria Jukala i Nacka kommun.

Den gång- och cykeltunnel som går under Vikdalsvägen kommer att stängas av natten mellan söndag och måndag 21 och 22 oktober. Den som ska ta sig över Värmdövägen får istället söka sig till ett övergångsställe på andra sidan busstorget, längre österut.

Ett höghus med omkring 30 våningar planeras i närheten av Nacka trafikplats. Byggnaden ska stå klar omkring 2026–2027.

Lite längre norrut, i närheten av trafikplats Nacka, planeras för ett höghus, kallat Discus. För det området finns ännu ingen detaljplan.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt på Belachew arkitekter, säger att byggplanerna ännu är i ett tidigt skede men att planen är att bygga ett höghus i ett kvarter, med bostäder och verksamheter. I höghuset ska det finnas både hyresrätter och bostadsrätter. Höghuset är tänkt att ligga vid den planerade tunnelbaneuppgången i Nacka centrum.

– Det här blir ett nytt landmärke. Vi befinner oss precis vid platsen där tunnelbanenuppgången ligger, en mycket central plats som kan bära en profilbyggnad, säger Rahel Belatchew.

Den planerade byggnaden i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen, i kvällsbelysning. (Brf Stadsporten i centrala Nacka. Utvecklas av: Storstaden Bostad. Arkitekt: VERA Arkitekter)

Just nu pågår markarbeten i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen. Bergmassor sprängs bort.

De byggnader som planeras vid den här korsningen kan preliminärt stå klara för inflyttning omkring 2021. Här ska det rymmas 141 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter.

– Vi som bostadsutvecklare har jobbat stenhårt för att få till en arkitektur som ger karaktär åt området, säger Alexander Fagerlund på Storstaden, ett av bolagen som utvecklar området.

Flera olika byggherrar bygger i det här området och totalt får området omkring 600 bostäder.

Barbro Olburg flyttade till Nacka för 40 år sedan, för naturens skull. Hon gillar inte att det byggs så mycket nytt.

Barbro Olburg som passerar förbi området tycker inte om att det byggs så mycket nytt i Nacka.

– Jag gillar inte att naturen försvinner mer och mer i Nacka. Jag gillar inte tanken på att Nacka ska bli stad. Jag flyttade till Nacka för 35-40 år sedan just för naturens skull. Jag tycker byggnaderna är hemska och fula.

Den grönska som fanns i rondellen saknar hon dock inte, den grönskan var ändå inte särskilt omfattande. När hon vill söka sig ut i naturen tar hon sig istället till naturområden som Erstavik, där hon kan plocka svamp eller bara njuta av en skogspromenad.

”Flerårigt planarbete”

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, säger att de här kvarteren ”har föregåtts av ett flerårigt planeringsarbete där inga starka protester har framkommit.” I programarbetet som föregick detaljplanen kom synpunkter från omkring 5 000 ”engagerade Nackabor”, synpunkter som arbetats in i detaljplanen och som ”mottagits övervägande positivt”.

– Jag har förstås full förståelse för att det är både fult och stökigt under byggtiden, men slutresultatet kommer att bli trevliga stadskvarter med levande bottenvåningar,  torg och trädplanteringar.