Överdäckat. Hela spårområdet vid Centralen blir överbyggt. Fronten mot vattnet i söder ska öppnas upp. Foto: Charlotte Friberg

Så här ser nya Centralstaden ut – klar om 20 år

I dag presenterades vinnaren av arkitekttävlingen för det som kallas Centralstaden där hela spårområdet vid Centralen däckas över. Bostäder och kontor finns med i planerna.

  • Publicerad 15:09, 18 jan 2022

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, var på plats när modellen av det framtida centralstationsområdet – Centralstaden – avtäcktes.

– Det är en riktigt stor dag idag. Vi är glada och stolta över att ha hittat formerna för framtiden.

Området som kommer att få en helt ny karaktär om en sådär 20 år sträcker sig mellan Kungsbron och Vattugatan och upptar en yta på cirka 150 000 kvadratmeter.

Jernhusen har lett arkitektuppdraget i samverkan med Stockholms stad och Trafikverket.

En av de stora förändringarna blir att Klarabergsviadukten, som från början var tänkt som en del i en aldrig byggd ringled, halveras på längden. Den södra sidan som stryker tätt intill Centralhallens norra sida försvinner. Biltrafiken försvinner också från gatan, endast bussar och cyklar tillåts.

Centralt placerad. Jernhusens vd Kerstin Gillsbro. Foto: Eira Desax

Stadsarkitekt Torleif Falk säger sig känna stor tillfredsställelse.

– Det känns stabilt. Vi lappar ihop något som varit trasigt i 150 år och hoppas att vi kan göra en ny fin stadsfront mot Södermalm. Tillsammans med Slussen är det här ett av de största projekten som kommer att ske de närmaste 50 till 100 åren, så det är enormt.

Stadsarkitekten. Torleif Falk säger att Centralstationsområdet nu blir öppnare. Foto: Eira Desax

Stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M) verkar även han upprymd.

– Det är en historisk dag. Vi har mycket betongspaghetti i området – allt är i stort sett gjort för bilarna och tågtrafik. Nu har man möjlighet att hantera det här och få mindre dominans av de trafikleder som sammanstrålar här.

Se Jernhusens film om projektet här.

Nöjd politiker. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Foto: Eira Desax

Centralstaden

Området täcker 150 000 kvadratmeter. Arbetet väntas pågå i cirka 20 år.

Förutom överdäckning och utökning av spårområdet kommer en stor gångtunnel läggas tvärs under spårplattformen för sammanbindning av västra och östra delen av området.

Ambitionen är att det ska finnas 100 lägenheter bland de nybyggda husen men detaljplaneringen har ännu inte startat. Byggnaderna blir kontor, handelslokaler eller bostäder.

Klarabergsviadukten halveras på längden. Den del av körbanan som ligger mot Centralhallen försvinner för att öppna upp. Biltrafik förbjuds på viadukten.

2019 gjordes 265 000 000 tågresor i Sverige. 80 procent av dessa börjar eller slutar i Stockholm.

Tågresandet väntas öka med 50 procent till 2045.

Visa merVisa mindre