Vaccin. På många håll informeras vårdpersonal om vikten att vaccinera sig. Foto: Mikael Andersson

Så hanterar kommunerna ovaccinerad vårdpersonal

Mitt i har sammanställt hur ovaccinerad personal inom vård- och omsorg hanteras i kommunerna i norra Stockholm. Kommunerna gör olika. Något som skulle kunna leda till arbetsrättsliga oklarheter

  • Publicerad 06:15, 19 dec 2021

Det här är en komplex fråga.

– Det här är nytt, det har aldrig ställt sig på sin spets tidigare med vaccin, säger Erik Grahn, som är doktorand i civilrätt, särskilt arbetsrätt vid Uppsala universitet.

Mitt i:s sammanställning visar att majoriteten av de tillfrågade kommunerna i norra Stockholm frågar sina anställda inom vård och omsorgsverksamheten om de är vaccinerade mot covid-19, med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Så här ser det ut i din kommun

Danderyd

Medarbetare frågas om de är vaccinerade.Verksamheterna ska ta fram arbetssätt så att inte fullvaccinerad personal håller avstånd. Frågan om vaccination ställs vid nyrekrytering. Om kandidaten inte är vaccinerad är hen inte längre intressant.

Ekerö

Medarbetare informeras och uppmuntras att vaccinera sig. Medarbetare som ännu inte vaccinerat sig erbjuds att vaccineras på arbetsplatsen under arbetstid. Inga omplaceringar av ovaccinerad personal. Frågan om vaccination ställs vid nyrekrytering.

Järfälla

Verksamhetschefer för dialog med sina medarbetare och informerar om vaccination. Ovaccinerade erbjuds att göra det på arbetstid. Inga omplaceringar av ovaccinerad personal. Planering för hantering vid nyrekrytering pågår.

Sigtuna

Medarbetare frågas om de är vaccinerade. Samtlig personal, vaccinerad eller ej, bär munskydd. Inga omplaceringar av ovaccinerad personal. Frågan om vaccination ska tas upp vid nyrekrytering. Rutin för detta diskuteras.

Sollentuna

Kommunen har ingen vård-och omsorg i egen regi, men har en dialog med utförare. Flera frågar sina anställda om vaccination. Munskydd ska användas av samtlig personal. Vissa har valt att in för varje arbetspass snabbtesta personal som inte visat upp vaccinationsintyg. Inga omplaceringar. Några utförare kräver att nyrekryterad personal ska vara vaccinerade.

Solna

Medarbetare kan frågas om de är vaccinerade. Ovaccinerad personal får får information. Vid nyrekrytering krävs att kandidaten är vaccinerad.

Stockholm stad

Medarbetare kan frågas om de är vaccinerade. Samtlig personal använder skyddsutrustning och kontinuerliga riskbedömningar görs. Ovaccinerade medarbetare kan få andra arbetsuppgifter. Inget krav på vaccination vid nyrekrytering med hänvisning till arbetsrätten.

Sundbyberg

Medarbetare frågas om de är vaccinerade. Verksamheter ska ta fram arbetssätt så att ännu inte fullvaccinerad personal håller avstånd. Frågan om vaccination ställs vid nyrekrytering. Man går inte vidare med ovaccinerade med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Täby

Kommunen utreder om redan anställd personal ska frågas om vaccination och huruvida det ska ske omplaceringar eller ej. Sedan tidigare är det klart att vaccinationsbevis krävs vid nyanställning.

Vallentuna

Medarbetade frågas om de är vaccinerade. Samtlig personal ska bära skyddsutrustning. Vid nyrekrytering förväntas det att kandidaten är vaccinerad. Inga omplaceringar sker.

Vaxholm

Medarbetare frågas om de är vaccinerade. Ovaccinerad kan få byta arbetsuppgifter. Vid nyrekrytering ställs frågan om vaccination.

Upplands Väsby

Medarbetare frågas om de är vaccinerade och uppmanas till vaccination. Ovaccinerade kan omplaceras eller få byta arbetsuppgifter. Vid nyrekrytering går man endast vidare med vaccinerade sökande.

Österåker

Kommunen frågar sin personal om de är vaccinerade. Personal informeras om vikten att vaccinera sig. All personal bär skyddsutrustning. Inga omplaceringar av ovaccinerad personal. Inget krav på vaccination vid nyanställning. Arbete med den frågan pågår.

Visa merVisa mindre

”En komplex fråga”

Enligt grundlagsskyddet är det förbjudet för arbetsgivare att kräva att anställd personal ska vaccineras. Däremot får en arbetsgivare fråga om en anställd redan är vaccinerad men arbetstagaren har ingen skyldighet att svara på frågan.Med detta som bakgrund har Österåker, som enda kommun i norrort valt inte ställa frågan till sina anställda överhuvudtaget, vilket gör dem unika.

Trots lagen finns det undantag vid exempelvis nyanställning, menar Erik Grahn.  

– I ett förarbete till regeringsformen, där det står hur lagen ska tolkas, står det att förbud mot kroppsligt ingrepp endast gäller vid pågående anställning. Inte vid nyanställning eller befordran, säger han.

Däremot menar han att domstolen kan döma till arbetstagarens fördel även vid en nyanställning, beroende på omständigheterna.

– Det här är en komplex fråga, säger han.

Upprättat vaccinationskrav 

Enligt sammanställningen uppger tre kommuner – Danderyd, Sundbyberg och Täby – att de redan infört krav på vaccination vid nyrekrytering. Täby har infört krav på uppvisning av vaccinationsbevis för att fortsätta rekryteringsprocessen. I flera kommuner ställs frågan om vaccination vid nyrekrytering även om inget krav är upprättat, medan andra kommuner i nuläget avvaktar med att fråga.

Kan vara diskriminering

Enligt Erik Grahn skulle Europadomstolen kunna ha invändningar på att rekommendationerna tolkas olika och medför olika förutsättningar att söka arbete, beroende på var man bor i landet. 

– Då skulle Europadomstolen kunna bestämma att Sverige måste hålla sig till en och samma linje. 

 Erik Grahn menar att ett sådant krav väcker frågor om diskriminering, då det finns personer som av medicinska- eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. Hur man ska hantera nyrekryterad personal som inte kan eller vill vaccinera sig diskuteras nu livligt hos kommunerna. Erik Grahn anser att arbetsgivare bör se över kraven för att undvika diskriminering.

– Arbetsgivare bör införa ventiler för de personer som har kontraindikationer eller religiös uppfattning inte vill underkasta sig vaccination.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 29 september ska ovaccinerade personer fortsätta hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer som är över 70 år eller tillhör riskgrupp.

Dessa rekommendationer kan tolkas olika. Region Stockholm har gått ut med information om hur verksamheter inom regionen ska hantera frågan. Där ingår det bland annat att beslut att endast vaccinerad personal får arbeta i vårdnära verksamheter får tas om det finns behov för det, samt att ovaccinerad personal kan få byta arbetsuppgifter.

Någon gemensam riktlinje finns inte för kommuner, därför agerar kommunerna olika.

Källa: Folkhälsomyndigheten/
Region Stockholm/SKR

Visa merVisa mindre

Förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp

I 2 kap. 6 § i regeringsformen står det att var och en är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp från allmänheten. Huvudregeln inom svensk rätt att man inte kan tvinga någon att till exempel genomgå en läkarundersökning eller vaccinering.

I ett förarbete till regeringsformen står det däremot att förbud mot kroppsligt ingrepp endast gäller vid pågående anställning. Inte vid nyanställning eller befordran. Eftersom det inte finns några tidigare rättsfall, kan domstol beroende på omständigheterna även här döma till arbetstagarens fördel.

Visa merVisa mindre