HÖG SJUKFRÅNVARO. Hörningsnässkolan har haft hög sjukfrånvaro den senaste tiden. Foto: Stefan Källstigen

Så hanterar Huddinges skolor den ökade smittspridningen

Den senaste tiden har ett par skolor stängts tillfälligt på grund av smittspridning av covid-19, medan andra är öppna trots hög personalfrånvaro. "Vi får rapporter från skolorna varje dag", säger Helena Näslund", tf utbildningsdirektör.

  • Publicerad 05:00, 26 nov 2020

Smittan ökar nu kraftigt, men målsättningen är att hålla skolor och förskolor öppna så långt det går.

– Vi har en högre andel frånvaro av pedagoger i våra skolor. På många skolor går skolledning och fritidspersonal in och hjälper till med undervisningen för att kunna hålla verksamheten öppen, säger Helena Näslund, tillförordnad utbildningsdirektör.

De senaste veckorna har Källbrinksskolan och Balingsnässkolan stängts tillfälligt och istället haft fjärrundervisning på grund av smittoläget. Samtidigt har Hörningsnässkolan, som haft hög personalfrånvaro och flera bekräftade fall haft öppet. Hur resonerar kommunen?

– När det gäller äldre elever kan vi bedriva fjärrundervisning. Det är inte lika enkelt med yngre elever. Vi försöker verkligen se till att hålla skolor för yngre elever öppna så långt det går. Men det är inte på bekostnad av säkerheten och vi ska kunna bedriva en undervisning värd namnet, säger Helena Näslund.

Måste tas igen senare

Att stänga en skola med mindre barn får också en större påverkan på samhället eftersom föräldrar då kanske måste stanna hemma från arbetet.

– Om undervisningen inte kan bedrivas måste den tas igen senare, på lov eller helger. Då skjuter vi problemet framför oss och vi vill heller inte att elever eller personal som redan är hårt ansatt också ska behöva jobb igen undervisningstiden. Vi försöker täcka upp så gott vi kan med kända vikarier, men vi tar inte in nya, säger Helena Näslund.

Om förskolan eller skolan får veta att en person som har vistats i lokalerna har bekräftats smittad med covid-19 kommer de som varit i nära kontakt med den smittade att få information om att de kan ha utsatts för smittrisk. Däremot informeras nödvändigtvis inte alla som har anknytning till skolan.

– Om vi har flera bekräftade fall måste vi börja tänka efter om det är lämpligt att skolan är öppen. Det är skillnad om personerna inte är på plats och om smittspårningen är under kontroll. Vi rådfrågar alltid Smitttskydd Stockholm.

Skäl till stängning

Målsättningen är att hålla alla förskolor och grundskolor öppna så långt det är möjligt, och en stängning görs enbart om det bedöms som absolut nödvändigt.

Skäl till att stänga en förskola eller grundskola är att det är en så pass hög personalfrånvaro att verksamheten inte kan bedrivas, eller att det finns en stor risk för smittspridning. I det sistnämnda fallet tas beslut alltid efter dialog med Smittskydd Stockholm. 

Visa merVisa mindre