Så gjorde partierna upp om politiska posterna

Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet. Socialdemokraterna kom överens med Vänsterpartiet och Nackalistan. Sverigedemokraterna hamnade ute i kylan. Nästan. Mitt i har kartlagt politiska spelet om platserna i de politiska nämnderna i Nacka.

  • Publicerad 11:38, 7 nov 2018

Alliansen och Miljöpartiet har gjort upp om fördelningen av majoriteten av de politiska posterna i nämnderna, i en så kallad valteknisk samverkan (se faktaruta), något som gjort att allianspartierna och Miljöpartiet fått fler politiska poster i nämnderna än om de inte samverkat.

Socialdemokraterna har av samma orsak i sin tur valt att samverka valtekniskt med Nackalistan och Vänsterpartiet.

Samverkan inte lika med samma politik

Valteknisk samverkan innebär att partierna kommer överens om hur platserna i de olika nämnderna ska fördelas, inte nödvändigtvis att partierna har en gemensam politik.

Några veckor efter valet i september kallade kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), till sig samtliga partier i Nacka, för att höra om hur partierna såg på mandatfördelningen i nämnderna, och de ekonomiska resurserna. Enligt en källa har detta aldrig tidigare hänt, efter tidigare val har Alliansen enbart pratat med Socialdemokraterna.

Källan tolkar det som att valresultatet har satt Allianspartierna i Nacka under press, efter valet räcker det med att ett av allianspartierna hoppar av i en sakfråga för att Alliansen inte längre ska ha majoritet.

Mats Gerdau:

– Även efter valet 2014 träffade jag de andra partierna, alltså inte bara S.

Efter årets val träffade Mats Gerdau samtliga partier igen:

– Jag hade en ”talmansrunda” efter valet där jag träffade alla partier för att dels förklara att Alliansen avsåg att styra vidare och dels höra deras synpunkter om fördelning av politiska resurser. Det var ingen förhandling, utan samtal där jag lyssnade in deras åsikter helt enkelt.

Sondera politiska terrängen

För Miljöpartiet handlade det i första hand om att sondera den politiska terrängen hos oppositionspartierna om valteknisk samverkan.

Enligt oppositionsrådet Sidney Holm (MP), inleddes samtalen med att Socialdemokraterna begärde att få samtliga 25 ordförandeposterna i nämnderna som oppositionen hade rätt till, trots att NL, V och MP tillsammans har tolv mandat och S elva mandat. S kunde dock tänka sig att släppa två poster till Nackalistan.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet erbjöds inga ordförandeposter alls, enligt Sidney Holm.

Det som därefter hände enligt Sidney Holm var att Mats Gerdau knackade på hos Miljöpartiet, på Holms tjänsterum i Nacka stadshus, och sa att att Alliansen hade ett erbjudande, att de ville att MP skulle ingå valteknisk samverkan med Alliansen.

– Då svarade vi avvaktande, vi hade fortfarande förhandlingar med oppositionen, säger Holm.

Försökte locka tillbaka MP

När oppositionen förstod att att MP var missnöjt med erbjudandet och var på väg att dra sig ur samtalen försökte de att locka tillbaka MP med en ordförandepost i en av nämnderna.

Det tackade vi nej till, då hade vi inte fått oppositionsrådsposten

Sidney Holm (NL)

– Det tackade vi nej till, då hade vi inte fått oppositionsrådsposten, säger oppositionsrådet Sidney Holm.

”MP valde Alliansen”

När förhandlingarna med oppositionen fortfarande inte gav det resultat som MP önskade valde MP att gå in i valteknisk samverkan med Alliansen, enligt Holm.

Mats Gerdau:

– Att vi kontaktade Miljöpartiet och inte övriga partier beror på att vi står dem närmare än de andra oppositionspartierna och att de är mer konstruktiva och har röstat för flera viktiga beslut den senaste mandatperioden.

Oppositionsgruppen skulle tillsammans med MP fått fyra ledamöter i nämnder med totalt tio ledamöter, det vill säga de flesta nämnderna i Nacka

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd, kommenterar den föreslagna fördelningen av platser i nämnderna vid samtalen med MP:

– Oppositionsgruppen skulle tillsammans med MP fått fyra ledamöter i nämnder med totalt tio ledamöter, det vill säga de flesta nämnderna i Nacka.

Nackalistas gruppledare Christina Ståldal har en delvis annan bild av det som hände. Enligt Christina Ståldal så berodde MP:s avhopp på att MP inte fick en oppositionsrådspost, något hon uppfattade som viktigare för MP än att få igenom grön politik:

– Det kravet var inte lätt att svälja. Vi andra partier gillade det inte. Alla hade en generös inställning från början. Sen fick MP väldigt frikostigt erbjudande om platser i nämnder, vi ansträngde oss till det yttersta, säger Christina Ståldal.

Men sedan i slutet av processen, en torsdag, när vi trodde allt var färdigt fick vi reda på det här deppiga meddelandet

Christina Ståldal, gruppledare NL

– Men sedan i slutet av processen, en torsdag, när vi trodde allt var färdigt fick vi reda på det här deppiga meddelandet. Dom (MP) skulle ta med sig ett halvt oppositionsråd i och med valteknisk samverkan med Alliansen. Det väckte stor vrede och förstämning.

I slutändan fick dock inte MP någon oppositionsrådspost:

– Alliansen har sett till att vi fick ett halvt oppositionsråd, men vi fick istället offra några ledamöter i nämnderna, säger Ståldal.

Nackalistan valde en valteknisk samverkan tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Det är av flera olika anledningar, bland annat för att se till att få maximalt utfall av nämndplatser, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S).

Sidney Holm:

– Ett halv kommunalråd är värt väldigt mycket mer än bara en ordförandepost. Att kunna arbeta politiskt kräver tid och resurser och det fick vi bättre möjlighet att göra med Alliansens erbjudande.

SD inte med

Sverigedemokraterna var enligt de politiker Mitt i pratat med aldrig påtänkt att ingå valteknisk samverkan med vare sig Alliansen eller något av oppositionspartierna. Bland oppositionspartierna var det uttalat att se till att SD fick så lite politiskt inflytande som möjligt.

Enligt en källa framkom det att Alliansen såg det som problematiskt hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. SD fick i valet fem mandat och var helt plötsligt drygt dubbelt så stora som före valet. 

Gerdau hade samtal med SD

Esa Örmä, ordförande i SD i Nacka, hade samtal med Mats Gerdau där frågan om en oppositionsrådspost kom upp.

– Det var löst snack, inte ett erbjudande, vi diskuterade valresultatet med Mats. Efter några dagar mejlade jag Mats men jag fick inget svar, säger Esa Örmä.

Jag har inte gett några löften om något till något annat parti än den samverkan vi har med Miljöpartiet

Mats Gerdau (M)

Mats Gerdau:

– Jag har inte gett några löften om något till något annat parti än den samverkan vi har med Miljöpartiet.

I slutändan fick SD inget oppositionsråd. SD utestängdes också från majoriteten av nämnderna, utom kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden där valresultatet säkrade en ledamotsplats i respektive styrelse och nämnd.

– Jag tror inte att något parti Nacka har bra kontakt med SD. I andra kommuner kan någon moderat hoppat över till SD, här har vi ingen sådana, säger en källa.

Fakta

Mandatfördelningen i nämnderna

Kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 13 ordinarie ledamöter:

Alliansen 7 ordinarie ledamöter (M 4, C 1, L 1, KD 1)

Miljöpartiet 1

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nackalistan 4

 Sverigedemokraterna 1

Övriga nämnder, 10 ordinarie ledamöter:

Alliansen 6 ordinarie ledamöter

Miljöpartiet 1

Socialdemokraterna 2

Vänsterpartiet – (se fotnot)

Nackalistan 1

Sverigedemokraterna –

(Fotnot: Vänsterpartiet finns i alla nämnderna via ersättningsplatser som de har fått av S och NL. I en av nämnderna har S gett en av sina ordinarie ledamöter till V)

Visa merVisa mindre

Fakta

Så räknar partierna vid valteknisk samverkan

Efter valet väljer fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer valresultatet och Lagen om proportionellt val, 1992:339.

Det är de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige som beslutar om proportionellt val till nämnderna.

Genom att begära proportionellt val kan en minoritet genomdriva att nämnder och styrelser får en allsidig representation.

Kommunallagen bygger på idén att även minoriteten är representerad i de olika styrelserna och nämnderna.

Lagen tillämpas alltmer. Orsaken är att antalet partier ökar i kommunerna och att majoritetsförhållanden är oklara på många håll.

Exempel, val till en sjumannanämnd:

A-partiet 17 mandat

B-partiet 5 mandat

C-partiet 5 mandat

D-partiet 2 mandat

E-partiet 1 mandat

F-partiet 1 mandat

D, E, och F har teknisk valsamverkan

Platserna fördelas en i taget

Första plats går till den som fått flest mandat

För varje gång ett parti eller en grupp tilldelats en plats ska partiets/gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar antalet platser som gruppen har, ökat med 1. Vid lika jämförelsetal ska lottning avgöra.

Första platsen: A

Andra platsen: A 17/2=8,5

Tredje platsen 17/3=5,66

Fjärde platsen: Lottning, exempelvis B

Femte platsen: C 

Sjätte platsen: A 17/4=4,25

Sjunde platsen: D, E, F  4

Resultat:

A = 4 ledamöter

B och C = 1 ledamot var

D, E, F = 1 ledamot

Källa: Sveriges kommuner och landsting
Visa merVisa mindre