Semira Vikström och några av eleverna i årskurs fem och sex. Varje rast ordnas flera rastaktiviteter. Foto: Stefan Källstigen

Så gick Visättraskolan från bortvald till älskad och hyllad

På sex år har Visättraskolan gått från problemskola med svikande elevunderlag, otrygghet och dåliga resultat till ett framgångsexempel med meritvärden över kommunsnittet och ett högt söktryck. – Det är fantastiskt roligt, säger rektor Semira Vikström.

  • Publicerad 14:34, 14 feb 2020

Ett gäng femte- och sjätteklassare gör en variant av sten-sax-påse och hoppar mellan olika rockringar på skolgården. Det går inte att ta miste på deras entusiasm för sin skola.

– Den är bäst! ropar de i kör.

De lovordar rastaktiviteterna, att det händer så mycket kul saker på rasterna. Om det blir konflikter så löser man dem snabbt.

Vad är det bästa med skolan förutom rasterna?

– Lärarna! Man lär sig mycket. Men de är lite stränga ibland, säger Ioanna Giourga, som går i klass 6B.

Semira Vikström har lyckats vända utvecklingen på Visättraskolan under sina sex år som rektor. Nu kan hon utses till Årets rektor. Foto: Stefan Källstigen

En av landets bästa rektorer

Visättraskolans rektor Semira Vikström är för tredje gången en av tre finalister till Årets rektor som utses den 27 februari.

När hon började på skolan hösten 2013 kom hon till en skola med dåligt rykte. Eleverna sökte sig till andra skolor och många av de 250 elever som gick på skolan kände sig otrygga. Det var hög personalomsättning, meritvärdena låga och skolan hade flera förelägganden från Skolinspektionen.

Hon fick en gedigen kravlista.

– Mitt uppdrag var att öka elevunderlaget, höja kunskapsnivån och tryggheten och samtidigt få en budget i balans eftersom skolan drogs med underskott, säger Semira Vikström.

Hon började med personalgruppen och fokuserade på att skapa en bra arbetsmiljö. Därefter var det viktiga att fokusera på elevhälsan.

Året innan jag började skrevs 15-20 incidentrapporter i veckan, nu är det en eller två.

Semira Vikström, rektor.

– Vi hade stor otrygghet och många incidenter. Året innan jag började skrevs 15-20 incidentrapporter i veckan, nu är det en eller två, säger Semira Visktröm.

Mir Widenberg i klass 5B och Mari Kristel Khajadorian i klass 5A leker sten-sax-påse på skolgården. Foto: Stefan Källstigen

Trygghetsteam löser konflikter

Eleverna fick hemklassrum vilket gjorde att de inte behövde förflytta sig lika mycket genom korridorerna under dagen. Yngre och äldre barn hade rast vid olika tider, vilket ökade tryggheten.

Rastverksamheten #roligare raster skapades. Skolan har ett trygghetsteam med en trygghetsansvarig och fyra trygghetsvärdar som arbetar med rastverksamheten. Det ordnas roliga aktiviteter varje rast och trygghetsvärdarna finns på plats och kan lösa konflikter som uppstår. De tar också samtal med föräldrar, vilket gör att lärarna kan fokusera på undervisningen.

På lektionerna är det tydliga ordningsregler och oftast god studiero.

I dag går det 420 elever på Visättraskolan och de kan inte ta emot alla som söker.

– Vi har 30 elever i varje klass. Det är knökfullt på skolan. Det är roligt, även om vi inte vill behöva säga nej till något, säger Semira Vikström.

Bättre resultat än snittet i kommunen

2012 var det inte ens hälften av eleverna som klarade kravet minst godkänt i alla ämnen. I dag är det över 80 procent. I höstas hade Visättraskolans sexor högre meritvärde än snittet i Huddinge. Och då är det en skola där 85 procent av eleverna har annat modersmål än svenska och 15 procent är nyanlända.

– Det är vårterminen som räknas när vi har de nationella proven, men det ser väldigt bra ut, säger Semira Vikström.

Vårbyskolan går mot trenden – här ökar killarnas betyg

När Skolinspektionen gjorde en inspektion förra hösten fick Visättraskolan högsta betyg på alla punkter. Skolinspektionen lyfte till och med fram skolan som ett gott exempel i en artikel på sin hemsida.

Hur har ni lyckats med det här?

– Mycket handlar om att vi har en väldigt bra personalgrupp, stabil ledning och skickliga lärare och att vi knappt har någon personalomsättning. Det skapar trygghet och arbetsro.

Hur har ni råd att ha ett trygghetsteam?

– Vi är en skola i ett socioekonomiskt utsatt område och får därför mer pengar. Vi har inga vikariekostnader, eftersom vi har en stark grundbemanning och låg sjukfrånvaro. Eftersom personalen stannat kvar har lönerna inte heller skenat.

Det märks att eleverna trivs och tycker om sin skola. Det är väldigt roligt och betyder mycket.

Semira Vikström, rektor.

De kallar sig för en helt (o)vanlig skola. De har inte satsat på någon profil, utan valt att vara en vanlig traditionell skola. Men samtidigt gör eleverna och personalen den unik.

– Det märks att eleverna trivs och tycker om sin skola. Det är väldigt roligt och betyder mycket, säger Semira Vikström.