Tornets bostäder med hyresrätter står klara på Ringvägen i Kungsängen. Men vilka projekt återstår? Foto: Niklas Loman

Så fortgår arbetet på Ringvägen

Förändringens vindar blåser över Ringvägen i Kungsängen. Många av de byggprojekt som pågått längs med gatan är klara – men mycket återstår. Mitt i går igenom det viktigaste som du behöver veta.

  • Publicerad 17:54, 12 apr 2021

Hos HSB är man inflyttad och klar, så även i bostadsrätterna som byggts av AB Borätt. Den helt nybyggda förskolan Ringblomman öppnade i januari 2021 och i Tornets hyresrätter har alla flyttat in.

Ringvägen i Kungsängen har genomgått, och genomgår, just nu en stor förändring med alla projekt som pågår längs med gatan. Vad som nu återstår för exploatörernas del är för Upplands-Brohus att bygga på sin mark och så också för fastighetsbolaget Balder.

HSB:s bostadsrätter med utsikt mot vattnet. Foto: Niklas Loman

152 lägenheter byggs

Ann Hermansson Alm är vd hos Upplands-Brohus. Hon berättar att upphandlingen för deras projekt pågår just nu och väntas vara klar i april. Därefter ska två kvarter uppföras söder om Ringvägen.

– Byggnaderna ligger inbäddade i en kuperad naturmark och mellan husen finns förutsättningar för attraktiva gårdar med gröna inslag. Kvarter och gårdar kopplas via lokal gårdsgata i öst-västlig riktning och möjlighet till gemensamt gårdsrum. Projektet omfattar 152 lägenheter i storleken 1-4 rum och kök. Majoriteten av lägenheterna kommer att vara tvåor och treor, säger Ann Hermansson Alm.

Utmaningen med det stundande projektet menar Upplands-Brohus framförallt är den kuperade terrängen. Det kommer även bli en utmaning att få det hela att fungera logistiskt då flera aktörer kommer jobba parallellt på en relativt liten yta. Första inflyttning beräknas ske under mitten av 2024.

Balders planer

För Balders del kommer man även bygga hyreslägenheter. Totalt rör det sig om 87 stycken fördelade på två huskroppar. Det ena huset blir lite högre, 13 våningar, medan det andra blir 6 våningar högt.

I ett mejl till Mitt i Upplands-Bro skriver företagets kommunikationschef Sandra Nilsson:

”Balders plan är att byggstarta projektet under våren. Inledningsvis kommer mark- och rivningsarbeten genomföras på platsen. Byggnationen kommer märkas i området men vi ska göra vad vi kan för att minska störningar i omgivningen och på trafiken i den mån det är möjligt.”

Fastigheten där Balder väntas bygga sina hyreshus. Foto: Niklas Loman

Körsbärsträd och parkeringstorg

Upplands-Bro ansvarar för gator, torg och grönytor på Ringvägen. För att utveckla och färdigställa denna miljö har man anlitat företaget JVAB. Nu under april väntas de börja jobba.

Jan Hellström är projektledare på mark- och exploateringskontoret hos Upplands-Bro kommun.

– Mellan förskolan och Tornets bostäder kommer vi bygga trappor upp från övre Korsängsvägen till Ringvägen. Eftersom det är avverkat där för ett VA-schakt sedan tidigare så kommer vi återställa området med lövskog och ängsfrö, säger Jan Hellström.

Förskolan Ringblomman är en av flera nya huskroppar som växt upp ur berget på Ringvägen. Foto: Niklas Loman

Avlasta befintliga system

Vid Knektvägen byggs ett dagvattenmagasin för att ta hand om dagvatten från området. Detta i syfte att avlasta befintliga ledningssystem innan vattnet rinner vidare ner mot Tibbledammen.

Längs med Ringvägen byggs ett parkeringstorg. Detta kommer erbjuda 98 platser.

– Vi asfalterar, planterar och sätter in belysning. Vi kommer även mönstertrycka asfalten i syfte att hastigheten ska hållas nere. I samband med att vi bygger parkeringstorget ska vi även plantera 24 stycken dubbelblommiga körsbärsträd.

Ni ska mönstertrycka?

– När asfalten är lagd tar man en form i metall som är en blomma och värmer denna. Sen läggs den på asfalten, och trycks ner en stund, därefter målas blomman. Tanken är att denna ska ha en fartsänkande effekt och göra att det även blir lite trevligare i området.

Dagvattenmagasin byggs vid Knektvägen. Foto: Niklas Loman

Kokillbacken och Gjutartorget

Kokillbacken är byggd sedan tidigare, men även här återstår en del jobb. Denna gata kommer bli ett så kallat "shared space", här kör bilarna på gångtrafikanternas villkor helt enkelt. Även Kokillbacken ska få asfaltsblommor.Nere vid centrum, på ytan utanför mäklaren och frisören i fastigheten som Borätt byggt, kommer arbetet med att bygga Gjutartorget att påbörjas under året. Övriga delar av Gjutartorget kommer att behöva ta hänsyn till både Balders och Upplands-Brohus tidsplaner innan dessa kan göras klara.

Kokillbacken är en ny gata som skapats i och med bygget längs med Ringvägen. Foto: Niklas Loman

Vid naturparken intill Kokillbacken skapas en lekpark för de mindre barnen i nedre delen av området. Längst upp mot Ringvägen i den övre delen blir det en utsiktsplats.

– Det är en väldigt fin vy mot Mälaren här.

Då är allt helt klart

Med Upplands-Brohus och Balders projekt på sina tomter så återstår några år av byggdamm på Ringvägen. Kommunens projektledare Jan Hellström uppger att man uppskattar att allt arbete på kommer vara helt klart 2024-2025, dels beroende på hur två ovannämnda projekt fortgår.

Dessa byggprojekt är helt klara:

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Förskola.
Kungsängen Kyrkby 2:306. Status? Helt klart.

Tornet Bostadsproduktion AB, Hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:305. Status? Helt klart och inflyttat.

HSB Bostad AB, Bostadsrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:310, Status? Klart och inflyttat.

AB Borätt, Bostadsrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:309. Status? Klart och inflyttat

Visa merVisa mindre

Byggprojekten som återstår:

Balder, hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:308. Status? Arbetet inleds under våren / försommaren 2021. Beräknas stå klart 2024-2025.

Aktiebolag Upplands-Brohus, hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:307. Status? Upphandling av projektet pågår och ska vara klar under april. Tomten är inhägnad och avverkad. Första inflytt beräknas ske i mitten av 2024.

Så utvecklar sig pandemin i Upplands-Bro

✔ Antalet vaccinerade ✔ Så många fall har konstaterats i kommunen Enligt aktuella siffror rörande pandemins utveckling i Upplands-Bro så kan vi se att antalet konstaterade fall den senaste veckan är 86 stycken. Vaccinationen har tagit ett kliv fram, denna har ökat...fredag 14/5 10:46

Vägarbetet på Granhammarsvägen stänger påfart tillfälligt

Påverkar dig som kör mot Stockholm. Vägarbetet på Granhammarsvägen går under kommande vecka, det vill säga vecka 20, in i ett skede där påfarten till E18 mot Stockholm behöver stängas av under perioden 17-23 maj.onsdag 12/5 10:31