GRANNAR EMELLAN. Botkyrka och Salem tar olika tillvägagångssätt vid hanteringen av de extra skolpengarna de får av staten. Foto: Salems kommun/Claudio Britos/Stefan Källstigen

Så fördelas statens extra skolpengar

Regeringen har beslutat att betala ut en miljard kronor till landets kommuner för att stärka upp skolan i kölvattnet av pandemin. Nu står det klart hur pengarna ska fördelas i Botkyrka och Salem.

  • Publicerad 05:00, 29 mar 2021

Skolväsendet slogs hårt när covid-19 svepte fram över Sverige i alla dess vågor. För att säkra upp en god utbildning för barn och unga har regeringen beslutat att dela ut en miljard kronor extra under 2021 till landets kommuner.

Summan fördelas på hur många barn och unga i åldern 6–19 år i varje kommun. Därför får Botkyrka 10,5 miljoner extra kronor och Salem får 2,1 miljoner.

Öronmärker pengarna

I Botkyrka har man redan beslutat hur pengarna ska fördelas. Extra mycket vikt läggs på psykiskt välmående bland elever, genom att man i grundskolan satsar på digitala kuratorstjänster.

– Vi ser signaler på att den psykosociala ohälsan ökar i skolan, främst i de högre åldrarna i grundskolan, men också en del i gymnasieskolan, som under pandemin har tagit ett språng, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka.

Och satsningen på just digitala tjänster, menar Ksiazkiewicz, är rätt i tiden. Han poängterar att när fler gick över till distansundervisning, ökade också antalet besök till elevhälsan.

– Tröskeln blev lägre eftersom när det sker digitalt behöver man inte ta sig genom skolans korridorer där alla ser var man tar vägen, så jag tror de digitala verktygen har underlättat för den här typen av lösningar.

Så här fördelas pengarna i Botkyrka:

Förskolan:

✔ Personalförstärkningar för att stärka upp språkutveckling, med prioritet på barn i åldern 5–6 år.

Grundskolan:

✔ Lovskola med prioritet på årskurs 1–5, som inte tcks av statsbidraget för lovskola.

✔ Gratis simskola efter skoltid till elever inom främst åk 6–9.

✔ Digitala kuratorstjänster.

✔ Förstärkt studiehandledning.

Gymnasiet:

✔ Mer mentorskapstid.

✔ Ersättning för utökning av undervisningstid.

Visa merVisa mindre

Upp till rektorerna

Salem väljer en annorlunda strategi. Istället för att dela ut pengarna till samtliga skolformer, föreslår förvaltningen att man ska rikta in sig enbart på grundskolan och grundsärskolan.

– Det är där vi bedömer att de extra kostnaderna för skolan har uppkommit, säger Petter Liljeblad (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Salem.

Pengarna föreslås också fördelas enligt de regler som gäller för skolpengen.

– Sedan är det rektorn på varje skola som beslutar hur pengarna används, och jag har ett högt förtroende för att de gör det på ett sätt som gynnar eleverna, säger Liljeblad.

Salems barn- och utbildningsnämnd fattar formellt beslut om fördelningen på tisdag.

Så här fördelas pengarna i Salem:

Går till grundskolan och grundsärskolan och betalas ut till varje skola efter de regler som gäller för skolpengen.

Varje skola som undervisar en elev som är folkbokförd i Salem får 774 kronor per elev om det är en kommunal skol, och 844 kronor per elev för friskola. Skillnaden beror på att kommunen måste betala moms och administrationskostander till friskolor.