Järnbrott

För några år sedan var det pendelparkering vid Delsjömotet som fick flest klagomål om för få p-platser. Det medförde att kommunen införde en p-avgift under en provperiod.

Syftet var att öka möjligheten att få en plats för de pendlare som var i behov av parkering.

När testet utvärderades visade det sig att p-avgiften hade lett till att alla bilister som behövde pendelparkera vid just Delsjömotet också kunde ställa bilen där.

– Vi tror att p-avgiften vid Delsjömotet bland annat ledde till att en del pendlare började ta bussen mot Göteborg närmare hemmet, till exempel i Mölnlycke, i stället för att som tidigare ta bilen till Delsjömotet och gå på bussen först där, säger Maria Wederbrand, projektledare, stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad i ett uttalande.

Fullt på morgonen

Nu är det dags för pendelparkeringen vid Radiomotet att kosta att en slant.

Orsaken är att alla tre pendelparkerings-ytorna ofta är fulla redan på morgnarna. Enligt kommunen beror det delvis på att personer som bor eller arbetar i närheten ställer sina bilar på pendelparkeringen i stället för att betala på gatan där de bor eller arbetar.

För att detta inte ska vara lika attraktivt införs nu alltså en p-avgift även vid Radiomotet.

– Vi hoppas att en del av pendlarna som passerar Radiomotet ska göra som vid Delsjömotet, alltså kliva på bussen närmare hemmet, till exempel i Askim, Billdal eller längre söderut. På så vis kan det bli plats vid Radiomotet för de andra pendlare som inte har något alternativ till att köra bil dit.