TANDVÅRD. Nu har Region Stockholm släppt rapport om barn och ungas tandhälsa. Foto: Mostphotos

Så bra är tandhälsan hos Botkyrka och Salems unga

Region Stockholm sammanställer varje år statistik över hur bra tandhälsan är hos barn och unga är i regionen. Nu rapporten för 2020 presenterats.

  • Publicerad 05:09, 1 jun 2021

Överlag har tandhälsan förbättrats sedan föregående år.

Dock ligger Botkyrka bland de värst drabbade kommuner och stadsdelar sett till andelen tre-åringar och 19-åringar som lider av kariesskadade tänder. 6,4 respektive 64,5 procent.

Siffrorna ser däremot bättre ut för Salems del. Där är det bara 3,2 procent av tre-åringarna som har besvär med kariesskadade tänder, och 53,3 procent av 19-åringarna.