Så bra är Södermalms äldreboenden

Nytorgsgården – här är de äldre mest nöjda med sin vård och omsorg, enligt en ny undersökning. Men det finns problem med ensamhet och utevistelse på stadsdelens boenden, enligt de äldre själva.

  • Publicerad 16:19, 26 okt 2016

Åtta av tio på Södermalms äldreboenden är i snitt nöjda med sitt boende, det visar en färsk undersökning från Socialstyrelsen där de äldre har fått tycka till om sin vård och omsorg. Kvinnorna är generellt lite mer nöjda, men det är ingen skillnad på om boendet är kommunalt eller privat.

Det allra populäraste boendet på Södermalm är Nytorgsgården. Här är 92 procent nöjda med sitt boende, jämfört med 78 procent år 2015. Äldreboendet drivs i stadens regi.

– Vi är oerhört glada att Nytorgsgården är det boende som de äldre gillar bäst. En eloge till all personal som jobbar där. De är så viktiga i de här sammanhangen, säger Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens ordförande på Södermalm.

Vård och omsorg som till större del utgår från den enskildes behov istället från olika diagnoser, att lyfta goda exempel på personalens arbete och kompetensutveckling är några förklaringar bakom framgången, tror stadsdelen. En annan orsak är att äldrevården fått mera pengar, bland annat ett statligt tillskott på nära 17 miljoner på Södermalm i år.

– Det är klart att pengar också spelar en roll. Det behövs i den här sektorn. Men det finns även ett gott ledarskap över hela linjen som också spelar in, säger Anders Göransson.

Tittar man på snittet på Södermalm är de äldre mest positiva till personalens bemötande på boendet, där nio av tio är nöjda.

Minst nöjda är de äldre generellt med ensamhet, där nära sju av tio tycker att de besväras av ensamhet.

– Det är en av äldreomsorgens stora utmaningar. Men ingen är ensam rent fysiskt, utan det handlar nog mer om en existentiell ensamhet. Som att barnen inte kommer på besök. Vi har kuratorer och aktivitetsansvariga på stadens boenden, men det är svårt att jobba med, säger Patric Rylander, chef för äldreomsorgen på Södermalm.

Bara hälften tycker också att möjligheterna till att komma ut är bra. När det gäller utevistelse har staden en garanti som säger att alla äldre varje dag ska få frågan om de vill gå ut.

– Problemet i innerstan är att det ibland är långt till parken. Men det är en fråga som är prioriterad, säger Patric Rylander.

Undersökningen kan läsas i sin helhet på Socialstyrelsen hemsida.

Fakta

Här är hela listan

Antal procent som är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende på Södermalm:

Bergsundstrand, 75 procent.

Borgerskapets äldrehem, 86 procent.

Guldbröllopshemmet, 80 procent.

Hornskroken, 78 procent.

Katarinagården, 74 procent.

Kulltorp, 83 procent.

Magdalenagården, 80 procent.

Nytorgsgården, 92 procent.

Sjöstadsgården, 88 procent.

Sofiagården, 71 procent.

Vinddragaren, 83 procent.

Vintertullens vård- och omsorgsboende, 59 procent (numera nedlagt).

Socialstyrelsens undersökning omfattar både kommunal och privat regi. På Södermalm svarade 323 personer på undersökningen, vilket är 48 procent av de tillfrågade. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg.

Källa: Socialstyrelsen
Visa merVisa mindre