Så blir nya Sätra centrum – snart kan du vara med och tycka till

En ny skyline med höghus upp till 16-våningar, ett utomhustorg, 600 bostäder, vårdcentral och möjlighet till kultur- och samlingslokaler. Den kommande ombyggnaden av Sätra centrum är efterlängtad av många. Men samrådet som skulle skett innan årskiftet är försenat.

  • Publicerad 11:50, 2 dec 2019

Sätra centrum invigdes i maj 1965. Då var det Sveriges första inomhuscentrum och toppmodernt. Idag är byggnaden rejält sliten och många Sätrabor längtar efter något nyare och tryggare. Och snart är det dags. Dagens centrumanläggning ska rivas och ersättas med ett utomhustorg inramat av bostäder med butiks- och servicelokaler i bottenvåningarna. I varje hörn av torget ska det finnas ett hus,  tre nya höghus samt Sätra skolan.

Sätra får en ny skyline

– Vi har sagt att det högsta huset blir max 16 våningar. Men vi håller på att diskutera tre hus som är minst tio våningar, sedan om de blir 12, 13 eller 14 är inte klart. Det här kommer att förändra Sätras skyline. Totalt blir det runt 600 bostäder. Vi har landskapsarkitekter som ska rita på torgets utformning fram till årskiftet och ta fram förslag på hur det ska se ut, säger Peter Tomtlund, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Otryggheten ska byggas bort

Många Sätrabor har känt sig otrygga i centrum och flera kvinnor har i undersökningar uppgett att de undviker att gå dit. Men nu är tanken att centrumet ska bli tryggare.

– Det kommer att bli en urban mötesplats med öppna siktlinjer utan några baksidor eller skrymslen och vrår där man kan gömma sig. Det kommer att finnas fönster där folk ser vad som händer antingen från butiker eller bostäder, säger Peter Tomtlund.

Nya centrumet ska rymma vård, kultur, gemenskap och shopping.

Många i Sätra tycker att det saknas lokaler där både vuxna, barn och unga kan träffas utan att det kostar pengar. Och tror att det skulle öka tryggheten i och med att fler vuxna rör sig i centrum.

Kommer det att finnas?

– Vi jobbar för att det ska finnas en lokal utan krav på konsumtion och kommer att gå ut med det på samrådet i mars. Då tar vi in synpunkter från allmänheten och jobbar vidare utifrån vad de vill ha, säger Peter Tomtlund.

Dagens inomhuscentrum i Sätra ska rivas. Arkivbild.

Centrumägaren Curt Ahnström på Sätra förvaltnings AB är positiv till publika samlingslokaler.

– Vi har det som koncept i ett av husen att det ska finnas gemenskapslokaler för hobbyverksamhet eller matlag. Vi för även diskussioner med stadsdelen och vill få in någon typ av kulturverksamhet. Ett kulturhus med bibliotek vore fantastiskt, säger han.

Curt Ahnström berättar att det nya centrumet kommer att ha plats för både vårdcentral och tandläkare. I övrigt liknar utbudet det som finns nu.

– Det ska fortsätta vara ett stadsdelscentrum med livsmedel, kaféer, hårfrisörer, apotek och närservice, säger han.

Centrumet ska hålla för framtiden

Visionsbilder på centrumet kommer att publiceras till samrådet. Curt Ahnström är nöjd med det nya centrumets utformning.

– Jag tycker vi har lyckats väldigt bra. Man bygger ju för hundra år och förhoppningen är att det ska vara en trygg och trevlig miljö och en mötesplats även i framtiden, säger han.