Så blir nya Riddersvik

Det gamla trädskoleområdet Riddersvik ska bebyggas med ungefär 450 bostäder. Nu har flera byggherrar fått markanvisningar för att exploatera det älskade området.

  • Publicerad 11:17, 27 okt 2016

Nu har alla åtta kvarter i Riddersvik, norr om Ridersviks gård och söder om Lövstavägen, fått byggherrar.

Markanvisningstävlingen startade i slutet av förra året och nu står det alltså klart vilka som vunnit.

LÄS MER: Utformning är viktigare än priset när Riddersvik byggs ut

Visionen är att Riddersvik ska bli en trädgårdsstad.

– Det blir en trädgårdsstad i modern tappning. Det ska finnas gaturum med mycket grönska och trädgårdar, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret.

Totalt ska ungefär 450 bostäder byggas i området. Men det är många Hässelbybor som protesterat mot exploateringen. Över 3 000 personer skrev under protestlistor mot bygget, men det har inte stoppat planerna.

Det mest kritiserade byggområdet är platsen närmast Riddersviks gårds lindallé. Här skulle först flera höga punkthus byggas, men de planerna slopades efter förra samrådet. Nu har Svenska Hem i Bromma Mark IV anvisats marken och bolaget ska bygga lägre bostäder närmast allén.

Kvarteret längst österut, sydöst om korningen Lövstavägen/Riddersviksvägen, får ett flerbostadshus med fyra våningar enligt nuvarande plan. I övrigt får alla sju andra kvarter både flerfamiljshus och parhus.

– Lägst blir radhusen på fyra våningar och högst blir ett flerfamiljshus på fem våningar, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Det huset kommer att ligga väster om Riddersviksvägen, nära Lövstavägen.

En av de nya byggherrarna är Vivere Fastigheter, som ska bygga bostäder på kvarteret längst västerut, sydväst om korsningen Lövstavägen/Blomsterkungsvägen.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö, säger Ronnie Kilman, VD på Vivere Fastigheter.

De flesta av trädgårdarna kommer att ha trädgård med odlingar och fruktträd.
Byggherren Wallfast ska bygga totalt hundra bostäder i kvarteret som ligger i längs Lövstavägen ungefär i mitten av området. Det blir både hyresrätter, bostadsrätter och 25 radhus.

Nu ska en detaljplan tas fram för hela området i samverkan med byggherrarna och exploateringskontoret.

– Vi siktar på ett samråd nästa höst, då får man komma med synpunkter, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Fakta

Turerna kring trädodlingens vara eller icke vara

I början av 2000-talet beslutade den borgerliga majoriteten att lägga ner trädodlingen i Riddersvik. Beslutet revs två år senare upp av den nya S-ledda majoriteten i staden.

Vid maktskiftet fyra år senare lade Alliansen till slut ner odlingen.

2013 beslutade exploateringsnämnden att bebygga marken.

Över 3000 Hässelbybor har skrivit på protestlistor för att bevara områdets karaktär. Punkthusen som först planerades närmast Riddersviks gårds lindallé fick mest kritik.

Efter ett samråd förra året där protesterna framgick slopades punkthusen. Lägre hus ska i stället byggas här, längre från allén än tidigare planerat.

Nu har byggherrar fått markanvisning om att bygga totalt 450 bostäder i området. Ett detaljplaneförslag ska nu tas fram.

Samråd om förslaget beräknas ske under hösten 2017. När detaljplanen trätt i laga kraft måste byggherrarna söka och få bygglov innan de kan börja bygga.

Visa merVisa mindre