Idag. Så här ser den lilla paviljongen ut idag. Foto: Pekka Pääkkö

Så blir nya cykelgatan vid bron

Nu börjar planerna för den nya brostranden på Islingekajen ta form. Det blir mer plats för både cyklister och gående mellan bropelare och grässlänter.

  • Publicerad 06:00, 22 mar 2021

Området vid Lilla Lidingöbrons landfäste kommer att få sig ett rejält lyft där bron ansluter till Islinge hamnväg när den nya bron blir färdig.

I måndags beslutade kommunstyrelsen att låta tjänstemännen fortsätta arbetet med brostranden.

Nytt trafikmärke

Hittills har man med hjälp av arkitekt, trafikingengör och ljusdesigner tagit fram skisser på hur torget vid brogrenen och cykelgatan på Islingehamnväg kan gestaltas.

– Gatan är litet intryckt mellan bropelare och slänter. Planeringen är tänkt att gynna cyklister och göra det bättre för gående, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

Vägmärket cykelgata är ett nytt trafikmärke som kan användas på mindre lokalgator där många cyklar. Idén är att främja cykling och att visa att cykeln är ett prioriterat transportsätt på den gatan.

Intill cykelgatan finns ett torg. På det tronar den lilla byggnaden Tengboms kiosk, eller som den också kallas Vingarnas tempel, på ett podium.

Nytt. Såhär ser vägmärket cykelgata ut. Foto: Trafikverket

Upplyst. Så här ska torget se ut på natten. Foto: Black ljusdesign AB

Park. Längs den lilla parken ska finnas utrymme för såväl fotgängare som bilister och cyklister. Foto: Knight Architects

Upphöjd plats

Byggnaden finns idag på gamla Lidingöbron. Under brobyggarprocessen har staden bestämt sig för att bevara den gamla väntkuren, fast på en ny plats.

– Den kommer att få tillbaka sin gamla funktion, det vill säga som väntkur man kan gå in i säger Jan Werner.

Den lilla paviljongen kommer att stå litet upphöjd, enligt skisserna. Dels för att man ska kunna sitta därinne och se ut över vattnet men också för att cyklar inte ska kunna gena genom den öppna byggnaden.

Torget och cykelgatan kommer att byggas när det passar ihop med brobygget.

– Vi har en lång tidplan som hänger ihop med bron som ska vara färdig 2023, säger Jan Werner.