Så blir nya Åkersberga station

9 december är det dags att säga adjö till ersättningsbussarna. Då ska Roslagsbanan gå som vanligt igen, ända till Österskär. Men ännu återstår en hel del arbete med den nya stationen i Åkersberga och nya järnvägsbroar.

  • Publicerad 16:17, 16 okt 2018

– Det kommer att pågå arbeten vid perrongerna och vid Båthamnsvägen under hela 2019, säger Malin Jägenstedt Kilén, boendeinformatör för SL och Roslagsbanans utbyggnad.

Skiss av övergång över järnvägen. Hur den kommer utformas i verkligheten kan komma att skilja. (Illustration SL/Österåkers kommun)

När tågtrafiken startar i december kommer Åkersberga station ha tre spår i stället för två. Men arbetena är inte slut med det.

Biltrafik under tågbroar

Två långa tågbroar ska byggas under nästa år. Samtidigt kommer biltrafiken över järnvägsspåret på Båthamnsvägen att stängas permanent. Tanken är i stället att biltrafiken ska gå under järnvägsbron, i höjd med McDonalds och Byggmax genom att en ny väg byggs från Rallarvägen till Sågvägen.

Den första bron beräknas bli klar i vår och bro nummer två beräknas bli klar i december nästa år.

Så här är det tänkt att den nya vägen under järnvägen mellan Rallarvägen och Sågvägen ska bli. (Illustration: Österåkers kommun)

Samtidigt fortsätter arbetena med själva Åkersberga station. Perrongerna ska förlängas, men det som kommer synas mest är den nya övergången för fotgängare som planeras vid stationens västra ände. Här blir det både trappor och tre hissar så att man säkert ska kunna korsa spåren och ta sig till perrongerna. Även i den östra änden, mot bussterminalen ska övergången som är i markplan bli säkrare, med sicksack-övergång.

Säkrare för fotgängare

Säkerheten ska även höjas vid övergången för fotgängare i höjd med Västra Banvägen 20 som under nästa år ska få ljud-, ljus- och bomanläggning. Det finns även planer på att stänga övergången för gång- och cykeltrafik vid Neptunivägen, berättar Malin Jägenstedt-Kilén.

Är det klart sedan?  

– Ja, efter 2019 finns inga inplanerade arbeten i Österåker kvar.

Sedan tillägger hon:

– Ska vi vara helt korrekta så kommer det vara lite återställningsarbeten kvar under 2020.

Åkers Berga station vid förra sekelskiftet. Foto: Tack till ÖHF.