Så blir Kungsholmens nya centrala kvarter

Region Stockholm och staden går vidare med planerna på bostäder och mer liv och rörelse vid Fleminggatan och St Eriksområdet. Nu får du tycka till om planerna.

  • Publicerad 10:53, 29 jan 2020

Det är Region Stockholm som vill riva St Eriks Ögonsjukhus, som ska flytta till Hagastaden, och istället göra plats för bostäder. När planerna presenterades trodde man på runt 300-400 nya bostäder – och nu när förslaget rullar vidare handlar det om 325 lägenheter i två nya kvarter, med en ny lokalgata emellan.Se skisserna i bildspelet ovan.

Mer stad ska byggas centralt på Kungsholmen

Enligt stadens och Regionens skissande ska husen vara sex våningar höga, förutom mot Fleminggatan där det vankas sju våningar. Enligt planen är det inte bestämt om det blir hyresrätter eller bostadsrätter, ospecificerat boende står det bara.

Dessutom blir det lokaler i bottenvåningarna, en förskola samt en fullstor idrottshall som ska ta plats i bottenvåningen i ett av kvarteren.

BOSTÄDER. I stället för St Eriks Ögonsjukhus ska det bli bostäder bland annat på tomten vid Fleminggatan. Foto: Mikael Andersson

Flygbild över de nya kvarteren. Foto: Stockholms stad/Tengbom

Längs Fleminggatan ska det bli nya torgytor och en ny paviljongbyggnad i stål eller glas för "centrumändamål".

"Torget har potential att bli en ny lokal målpunkt då det har ett bra solläge och lokaler för handel i entrévåning föreslås." skriver tjänstemännen.

I området idag konstaterar stadsbyggnadskontoret att det finns värdefull bebyggelse, men enligt förslaget bevaras endast husen som sitter ihop med Grubbens porthus från 1800-talet, den före detta brandstationen och röntgenbyggnaden. De ska båda innehålla vårdverksamheter, centrumändamål eller kontor framöver.

S:t Eriks sjukhus och tre andra byggnader, en värmecentral samt en kontorslänga och en före detta laboratoriebyggnad ritade av Anders Tengbom, rivs.

"Stadsbyggnadskontoret konstaterar att förslaget innebär att bebyggelse med kulturhistoriska värden rivs, att en del värdefull bebyggelse bevaras samt att en utveckling av området kommer innebära en stor förändring för närområdet. Sammantaget anses påverkan på kulturmiljön vara acceptabel" skriver tjänstemännen om förslaget.

Mellan 64-85 p-platser ryker också, och bara gatuparkering för rörelsehindrade och korttidsuppställning kommer att finnas. Istället planeras för ett garage på 118 p-platser samt plats för mobilitetstjänster som bilpool och cykelparkering.

65 träd ska även fällas inom området men ska ersättas av 104 nya.

"De nya kvarteren möter upp det centrala läget i staden och möjliggör ett intensifierat stadsliv. Med kontor, bostäder och lokaler samt med nya offentliga platser för aktiviteter och vistelse skapas ett flertal nya mötesplatser i området", skriver stadsbyggnadskontoret.

Tyck till!

Planera är ute på samråd till den 10 mars. Här kan du läsa mer.

Den 18 februari klockan 18-20 är det öppet hus och samrådsmöte om projektet i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. 18.30 hålls en kort presentation av förslaget i hörsalen.