Vision. En konceptbild på hur området längs Bergslagsvägen ska se ut när arbetet är klart. Foto: Trafikverket

Så blir höstens trafiksituation i Vinsta

Under hösten fortsätter arbetet med Förbifarten i Vinsta. Här är förändringarna som väntar.

  • Publicerad 11:50, 17 sep 2020

Förra året började arbetet med Förbifart Stockholm i Vinsta. Efter en lite lugnare sommar sätter bygget igång på riktigt igen nu i höst.

– Vi har klarat utsprängningen av ramptunneln som ansluter mot huvudbergtunneln vid Skattegårdsvägen, och vi har fått fjärrvärmeledningar på plats, säger Mattias Hörnsten, samordnande byggledare på Trafikverket.

Bergslagsvägen har nyss lagts om ännu en bit, men i stort ser trafikläget ut som tidigare, menar Mattias Hörnsten.

– Det kommer se ungefär likadant ut resten av året, likaså gällande cykel- och gångbanor. Sedan kommer vi naturligtvis göra små förbättringar under tiden, säger han och tillägger:

– Förutom vissa söndagskvällar, då man kan behöva köra en liten annan sträckning. Men i övrigt kommer det inte vara några avbrott i trafiken.

Förbifartbygget: Nu leds Vinstavägen om

Mindre sprängningar i höst

Vid årsskiftet kommer även sista delen av Bergslagsvägen flyttas mer österut.

– Sedan kommer det se ut så fram till hösten 2022, då vi siktar på att vara klara. Går inte det så färdigställer vi arbetet våren 2023, säger Mattias Hörnsten.

De större sprängningarna är nu avklarade, men fortfarande ska en del sten bort.

– Det som återstår är sprängningar för mindre ledningsarbeten. Sedan i januari kommer vi börja spränga för den gång- och cykelbana som kommer gå under Bergslagsvägen vid Coop. Det kommer märkas lite mer, säger Mattias Hörnsten.

Förbifart Vinsta

Innebär att det byggs två nya rondeller på Bergslagsvägen, bullervall, samt både bro och tunnel vid vägen för gångare och cyklister.

Skattegårdsvägen kommer fortsatt vara avstängd i höst. Där kommer också ett pålningsarbete starta i december som kommer att medföra en hel del oväsen.