Så här ska Götgatan se ut någon gång efter 2021. Foto: Stockholms stad

Så blir Götgatan efter jätterenoveringen

Hela Götgatan mellan Skanstull och Medis måste grävas upp när SL renoverar sina tunnlar. Samtidigt görs hela gatan ovan mark om – för att gynna cyklister och fotgängare.

  • Publicerad 16:50, 1 jun 2017

Götgatan står inför en jätteomgörning. En över 700 meter lång sträcka mellan Skanstull och Medborgarplatsen ska grävas upp i etapper för att SL ska kunna renovera tunnelbanan.

Prognosen just nu är att jobbet kan dra igång år 2019 och sedan pågå i två till tre år.

Som vi berättat tidigare ska trafikkontoret då passa på att modernisera Götgatan ovan jord.

I ett nytt förslag från trafikkontoret preciseras planerna – som kortfattat innebär att dagens tillfälliga lösning med breda cykelbanor blir permanent.

Men till skillnad från i dag ska cykelbanorna höjas för att hamna på samma nivå som trottoarerna och skiljas från biltrafiken. Gatan får också en ny rad med träd för att öka trevlighetsfaktorn.

En stor vinst enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén blir att trottoarerna kommer att uppfattas som bredare.

När kommer det här att vara klart?

– Det vet vi egentligen inte. Det hänger på landstinget och hur de fattar sina beslut. Förr oss (Stockholms stad) är det inte akut. De provisoriska lösningarna för cyklister fungerar utmärkt, men gångytorna är inte optimala i dag. Landstinget får gärna göra sin del så snart som möjligt, säger Daniel Helldén.

Nya inslag på Götgatan

Nya träd placeras närmare gatans mitt för att ge ett intryck av att trafikytornas dominans minskar.

Nya sittplatser och cykelparkering i en möbleringszon.

Hela gatan kan förses med ny beläggning och ny möblering.

Vid behov justeras gatunivåerna och entréerna tillgänglighetsanpassad där det är möjligt.
 

Visa merVisa mindre