Tiggeriförbud, ambulerande väktare och valfrihet i hemtjänsten är några av de frågor som politikerna spår kommer bli heta under året. Foto: Arkivbild

Så blir det politiska året i Botkyrka

Valet 2018 ritade om Botkyrkas politiska karta och det rödgröna styret bröts efter 24 år. Kontroversiella beslut har redan börjat fattas och tidigare allierade har blivit fiender. Vad kommer dominera det politiska året 2019? Vi lät politikerna titta in i spåkulan.

  • Publicerad 14:12, 11 jan 2019

Vi skulle behöva fler väktare, ambulerande väktarteam och fler övervakningskameror

Vilka är de heta frågorna 2019?

Socialdemokraterna

"2019 kommer vara viktigt för att vi fortsatt har ett bra och brett samtalsklimat där politiken tar tag i de stora utmaningarna, som i grunden handlar om segregation.

Viktiga beslut kommer tas för att skapa mer valfrihet inom omsorgen. Vi ska förstärka vårt arbete med att stärka alla unga vuxna, ha mer fokus på att få resurser till skolan och landa i planer för utveckling av Tumba, Tullinge och kring Södra porten."

Moderaterna 
"Trygghetsfrågorna och (bristen på) integration och en gradvis sämre välfärd för länets högst beskattade invånare kommer dominera. Viktiga beslut kommer att tas för att avveckla mötesplatser för unga vuxna och starta upp Våldspreventivt Centrum.

Vi skulle behöva fler väktare, ambulerande väktarteam och fler övervakningskameror. Utöver det även stoppa skattemedel till mötesplatsföreningarna för dem mellan 18 och 65 år."

Sverigedemokraterna

"Tiggeriförbud tror vi kommer att bli en av de större frågorna under 2019. Mer generellt kommer nog fokus för den politiska debatten att ligga på skolfrågor i Botkyrka samt trygghet."

Tullingepartiet

"En bättre pendeltågsstation med två uppgångar, att Falkbergsskolan ska renoveras istället för att rivas och att befintliga Tullinge centrum utvecklas. En väl fungerande äldreomsorg med valfrihet (LOV). Införande av kommundelsnämnder för ökad närdemokrati."

Vänsterpartiet

"Den nya S-ledda högermajoriteten har precis antagit en budget som innebär stora nedskärningar. Dessa kommer att börja märkas 2019 och kommer att prägla den politiska debatten under året."

Kristdemokraterna

"Vi tror att den politiska debatten under 2019 till stor del kommer att handla om allas rätt till trygghet, oavsett var man bor och om att den grundläggande välfärden såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg samt den generella samhällsservicen måste fungera väl för Botkyrkaborna."

Liberalerna

"Inför 2019 tror vi att de viktigaste besluten i kommunen handlar om bostäder och företagande. Det måste byggas fler bostäder och fler arbetsplatser måste skapas i kommunen. Genom att fler kommuninvånare jobbar och betalar skatt så får vi resurser till att trygga välfärden inom skola och omsorg."

Miljöpartiet

"Kommunfullmäktige kommer ta beslut om ett program för mikro- och makroplaster och en kemikalieplan att ska tas fram. I den nya mitten majoriteten har vi kommit överens om att arbeta med hållbar samhällsplanering, trygghets- och integrationsfrågor, skola och vård- och omsorgsfrågor samt hållbart resande."

Centerpartiet

"Årets viktigaste fråga blir att förbättra för de äldre i Botkyrka. En arbetsgrupp har tillsatts för att se hur vi kan öppna för privata aktörer i äldreomsorgen och resultatet väntas i mars. Vi kommer även titta på ungdomsbostäder, närodlad mat, kommunikationer på Grödingelandet bland annat."

Vilka var de viktigaste politiska händelserna 2018?

Socialdemokraterna

"Några viktiga beslut som togs är att vi tog ett valmöjlighetspaket i omsorgen, fler bostäder klubbades och började byggas, bolaget Tillväxt Botkyrka har börjat arbeta och mycket mer.

Ett stort arbete för att knäcka den organiserade kriminaliteten gjordes. Vi tog beslut om det våldspreventiva centret där kommun och polis kommer kunna jobba ännu närmare, vi fick igång debatten om att ändra lagstiftning så att de som organiserar droghandeln ska kunna straffas. Polisen har också fått genomslag av vårt samarbete och inom kort kommer vi ha trygghetskameror."

Moderaterna
"Det rödgröna förlorade sin majoritet för första gången sedan 1994. MP imploderade i en röstköpsskandal. De forna allianspartierna valde en vänster- framför en högermajoritet. 
Otryggheten i form av rån, överfall med mera, flyttade in även i tidigare trygga kommundelar som Tullinge och Vårsta."

Sverigedemokraterna

"Det var ett mycket spännande år och bland det viktigaste som hände var valet och att vi har fått en unik majoritet i Botkyrka som många av väljarna inte förväntade sig."

Tullingepartiet

"Den viktigaste händelsen var valresultatet som innebar att 47 procent röstade på Tullingepartiet i Tullinge, vilket visar att det finns en fortsatt stark folkvilja för att göra Tullinge till egen kommun.

Det viktigaste beslutet för Tullinge var att skip stop på linjen Södertälje-Stockholm inte blir av. Förhoppningsvis bidrog Tullingepartiets namninsamling till att stoppa landstingets planer."

Vänsterpartiet

"Kommunalvalet var den händelse som påverkade Botkyrka mest. Vänsterpartiet gläds åt en valframgång och en större medlemstillströmning än vad som skådats på minst 70 år, vilket skapar hopp inför framtiden. Tyvärr räckte det inte till fortsatt rödgrön majoritet. Budgeten som antogs i december är ett brott med idén om att vi bör ha stora ambitioner för välfärden."

Kristdemokraterna

"Det politiska året 2018 har varit mycket händelserikt. Vi Kristdemokrater ökade med tre mandat efter valet och sitter nu i majoritet tillsammans med S, Mp, L och C och tar ansvar för Botkyrka."

Miljöpartiet

"Valåret var ett spännande år. En ny spännande koalition styr kommunen, S, KD, MP, L och C och kallas mittenmajoriteten! Viktiga beslut var att Tillväxt Botkyrka AB bildades för att skapa tusen nya arbetstillfällen under fem år genom ökad tillväxt och entreprenörskap, att Våldspreventivt Center inrättades och att inrättandet av ett naturreservat i Slagsta ska utredas.

Vattenfrågor har fått större plats och ett särskilt mål lades till i kommunfullmäktiges mål och budget."

Liberalerna

"För oss var det att Liberalerna hamnade i majoritetsstyre efter valet. Under 2018 fattade vi också beslut som öppnar för valfrihet inom omsorgen. Dessutom höjde vi ersättningen till de som är sysselsatta inom daglig verksamhet. Att kommunen satsar på våldsförebyggande arbete var också ett bra beslut."

Centerpartiet

"Centerpartiet gjorde ett mycket lyckat val med nästa 50% fler röster lokalt jämfört med 2014. Detta ledde till att att vi tillsammans med KD, L, MP och S blev ett nytt majoritetsstyre i Botkyrka.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-styret-oppnar-for-privat-hemtjanst/reprjC!KR2U3eoLDzYGZqoDmTQKvw/