Här stiger resenärer på och av bussarna. Foto: Link Arkitektur

Så blir bussterminalen vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

Nya förslaget till bussterminal i Katarinaberget är här. Vi benar ut hur knutpunkten blir för alla bussresenärer och stockholmare. Ska påminna om station Liljeholmen.

  • Publicerad 11:10, 31 maj 2016

Den förra detaljplanen för bussterminal inne i Katarinaberget stoppades av mark- och miljödomstolen. Domen innebar att staden var tvungen att börja om från början med en ny detaljplan för Slussens bussar. Nu visas det nya förslaget upp för stockholmarna som får tycka till om planen fram till 12 juli.

Färre busshållsplatser

Förslaget har färre ankomstplatser än vad som tidigare planerats. I stället för åtta blir det sex ankomstplatser, 17 avgångsplatser och 17 platser där bussarna kan stå och vänta mellan turerna.

Anledningen till att terminalen krymps är utbyggnaden av tunnelbanan mot Nacka.

Den nya terminalen kommer ändå rymma drygt 10 000 fler resenärer om dygnet än dagens terminal där knappt 30 000 reser varje dygn.

Terminalens planerade kapacitet hänger också ihop med planen på en ny bussterminal i Nacka centrum som ska ha 15 platser.

– Terminalen i Nacka är tillsammans med utbyggnaden av tunnelbanan en förutsättning för hur vi planerat terminalen i Katarinaberget, säger Fredrik Meurling, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Infart ifrån Stadsgårdsleden

Bussarna kommer att köra in och ut ur berget vid Stadsgårdsleden. Här ska bussarna köra under Saltsjöbanan som kommer att läggas på en ny bro vid in- och utfarten.

Hur kraftig lutning bussarna ska forcera på sin väg till ankomsthallen kan inte Fredrik Meurling svara på, men backen ska inte bli ett problem.

– Det blir ingen kraftig backe utan en ganska lång ramp som äter upp lutningen. Det är inte ett kritiskt moment, säger han.

Bussar och resenärer skiljs åt

Inne i berget byggs en vänthall som skiljs åt från bussarnas hållplatser och körvägar med glasväggar och glasdörrar. Lösningen ska likna den som finns vid Liljeholmen.

Vänthallen ska också vara sin egen brandcell som är skyddad om en buss fattar eld inne i garaget.

Entréer

Den som ska ta bussen har flera entréer att välja mellan. En huvudentré byggs vid Katarinavägen mellan tunnelbanans byggnad och Thor Modéens trappa. Vad som händer med bergrummet på gatuplanet där bensinmacken legat, slås inte fast i det här förslaget.

Det byggs också en en entré vid kajplan intill Stadsgårdsleden, i Lokattens trappor. Trapporna ska öppnas för gångtrafik mellan Katarinavägen och Stadsgården och en ny hiss ska byggas bredvid trapporna.

Byte till tunnelbanan

Den som ska byta mellan buss och tunnelbana kommer enklast att göra det via tunnelbanans södra entré mot Götgatan.

Det kommer att bli längre att gå mellan tunnelbanan och bussarna. Idag är det 225 meter mellan tunnelbaneperrongen och den längst bort liggande avgångsplatsen. I framtiden blir det istället 340 meter.

Finansieringsplan

Sen tidigare finns en överenskommelse om finansieringen av terminalen. Den beräknas kosta 1,4 miljarder kronor varav Stockholm stad har tagit på sig att stå för 357 miljoner kronor, landstinget ska betala lika mycket och staten går in med 715 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Slussens bussterminal tillbaka på ruta ett

Stockholm säger ja till finansiering av bussterminalen i Katarinaberget

Foto: Link Arkitektur

Dörrarna ska stå emot en explosion och brand vid bussarna. 

Foto: Link Arkitektur

Vänthallen till den nya bussterminalen. 

Foto: White Arkitekter/Link Arkitektur

Ingång för resenärer från Katarinavägen. 

Foto: Link Arkitektur

Bussinfart från Stadsgårdsleden. 

Foto: Link Arkitektur

En ny hiss ska byggas mellan Stadsgårdsleden och Katarinavägen. 

Detta har hänt

I juni 2012 klubbade kommunfullmäktige en detaljplan för bussterminal inne i Katarinaberget.

Den stoppades av mark- och miljödomstolen i december 2013.

Staden fick bakläxa för flera formella brister, bland annat hölls inte de samråd som krävs, alternativa lösningar saknades och ekonomiska överväganden var inte tillräckligt redovisade.

Staden överklagade domen, men fick inte prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen.

Domen innebar att staden tvingades ta fram en ny detaljplan.

Visa merVisa mindre

Tyck till om planerna

Nu visas det nya planförslaget i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, i Slussens informationslokal på Stadsgården 8 och på Södermalms stadsdelsförvaltning på Medborgarplatsen 25.

Planförslaget visas mellan 31 maj och den 12 juli.

Ett samrådsmöte ska hållas den 14 juni i Medborgarhuset.

Tidplan

Samråd: maj/juli 2016

Granskning: oktober 2016

Antagande i kommunfullmäktige: 1:a kvartalet 2017

Laga kraft: 2:a kvartalet 2017

Byggstart: 2019

Färdig bussterminal att tas i bruk: 2023-2025

Visa merVisa mindre