Så blir Bolidenplans nya idrottshall

Stadens planer för Bolidenplan tickar på. Nu har illustrationsbilder på den framtida idrottshallen tagits fram.

  • Publicerad 05:00, 22 jan 2020

I Steningeparken, i korsningen Skagersvägen-Johanneshovsvägen planeras en grundskola och en fullstor idrottshall byggas.

Planerna på att anlägga en idrottshall har funnits sedan 2017, då det första handlingarna började tas fram. Idrottshallen är en av de fem som staden har kommit fram till ska byggas i stadsdelsområdet – för att möta efterfrågan från en växande ung befolkning.

Byggs i två våningsplan – för att få plats med skolan

Idrottshallen ska byggas i två våningsplan, för att man också ska få plats med skolan i det område som markanvisats. I hallens bottenplan ska omklädningsrum och rörelserum eller danslokal anläggas. På den övre våningsplanet kommer själva idrottshallen att husera.

32 synpunkter på planerna för nya Bolidenplan

Bygget sker inom projektet Årstastråket, som utförs i tre olika etapper – etapp 1 Arlabacken, etapp 2 Valla Torg och etapp 3 Bolidenplan. Totalt planeras 3000 bostäder i området.

Ska bli en ny, urban stadsdel

Stadens ambition för Bolidenplan är att koppla samman det med angränsade stadsdelar, så som Gullmarsplan och Slakthusområdet. Stadens mål att skapa en ny, urban stadsdel. Totalt 1 500 bostäder planeras i Bolidenplan och det kringliggande området, samt ett nytt kontorshus, en idrottshall, en grundskola, flera förskolor och butikslokaler.

Planerad byggstart är 2026 och det hela väntas stå klart 2028.