Fokuserat arbete. Möjligheten att endast få arbeta med sexualbrott har gjort arbete mer effektivt tror Niklas Kraft, gruppchef för sexualbrottsgruppen i polisområde Stockholm nord. Foto: Mitti

Så blev Stockholmspolisen bättre på att utreda våldtäkter

Utredare som endast arbetar med våldtäktsanmälningar har gjort polisen i norra Stockholm bättre på sitt jobb. Sedan en särskild sexualbrottsgrupp inrättats har utredningstiden kortats och kvaliteten höjts, enligt en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet.

  • Publicerad 05:12, 3 maj 2021

Sedan polismyndigheten i Stockholm nord skapade sexualbrottsgruppen, som endast utreder våldtäktsfallen i polisområdet, har det skett en avsevärd förbättring. Sedan specialgruppen skapades i september 2019 har utredningstiderna i polisområdet kortats med cirka 28 procent, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

En nödvändig sektion

Tidigare utreddes våldtäktsfall på sektionen för grova brott. När det skedde en ökning av andra grova brott prioriterades ofta våldtäktsfallen bort. Därför inrättades sexualbrottsgruppen som har i uppgift att endast utreda anmälningar om våldtäkt.

– Det har nog varit nödvändigt att göra på detta vis för att kunna utreda dessa fall skyndsamt, säger Mona Backhans, utredare på Brå.

Kortare utredningstider

Enligt Niklas Kraft, gruppchef för sexualbrottsgruppen i Stockholm nord, har möjligheten att få fokusera på endast en brottskategori gjort det möjligt att arbeta mer effektivt.

– Mycket har handlat om att vi har kunnat arbeta fredat och inte blivit störda av andra utredningar. Då har vi kunnat hitta en effektivitet och se vilka åtgärder som behövs.

Så arbetar polisens sexualbrottsgrupp

Sexualbrottsgruppen har bland annat varit snabba på att ta kontakt med målsägande inom 24 timmar från att ha fått ärendet, vilket har kunnat snabba på utredningarna.

Genomarbetade utredningar

Även kvaliteten på utredningarna har ökat, enligt Brå. Antalet fall med allvarliga brister i utredningen, exempelvis att det inte har begärts rättsintyg eller att viktiga personer inte har förhörts, har sjunkit från 15 procent till 5 procent.

– Dras man in i olika ärenden så kan man lätt bli splittrad, du kanske behöver lägga våldtäktsutredningen åt sidan och ta upp den veckor senare, säger Niklas Kraft.

Genom att ha personal som arbetar endast med vissa utredningar kan därför utredningarna blir mer genomarbetade.

– Vi utreder våldtäkter varje dag och då kan vi upprätthålla en bättre kontinuitet, menar Niklas Kraft.

Viktigt arbetssätt

Niklas Kraft ser positivt på arbetssättet med en specialgrupp för vissa brottskategorier och påpekar att just för sexbrott kan det vara särskilt viktigt.

– En våldtäkt är väldigt traumatiserande och påverkar den inblandade väldigt mycket, då är det viktigt att myndigheter och polisen gör sitt jobb för att kunna utreda det snabbt.

Projektet har tidigare haft slutdatum årsskiftet 2021-2022. Om det kommer få en förlängning eller spridas till resten av Stockholm kan polisen i dagsläget inte säga något om.