Utredning. Niklas Kraft, gruppchef vid sexualbrottsgruppen i polisområde Stockholm, säger att utredarna får arbeta ostört och fokuserat med deras ärenden. Gruppens mål är att handläggningstiderna ska bli kortare, att öka uppklarningen och att fler våldtäktsanmälningar ska leda till åtal. Foto: Mikael Andersson

Så arbetar polisens sexualbrottsgrupp

Ett år har gått sedan polisens nya sexualbrottsgrupp i norra Stockholm bildades. Fler ärenden lämnas över till åklagare nu, men fortfarande läggs många anmälningar ner. "Det är ytterst sällan någon erkänner brott", säger gruppchefen Niklas Kraft.

  • Publicerad 12:02, 11 sep 2020

Vi kan inte ha ett system där någon döms utan tillräcklig bevisning.

I snitt anmäls tio våldtäkter varje vecka i polisområde Stockholm Nord. I majoriteten av fallen har offret och förövaren någon form av relation.

Samtidigt läggs ungefär 80 procent av våldtäktsutredningarna ner, i brist på bevis.

Sedan ett år tillbaka finns en sexualbrottsgrupp i polisområde Stockholm Nord, som utreder nyinkomna anmälningar om våldtäkt. Tidigare utreddes våldtäkter främst inom Sektionen för grova brott, vilket medförde att de ibland prioriterades bort.

– Våldtäkterna konkurrerade med skjutningar och sprängningar, vilket var ett problem, säger Niklas Kraft, gruppchef för sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord.

Sektionen har egentligen inte mer resurser än andra inom polisen, men utredarna får jobba ostört med sina aktuella fall. Majoriteten av ärendena rör personer mellan 16 och 25 år.

– Det är i ärenden där det inledningsvis inte finns någon frihetsberövad som vi förhoppningsvis kommer se skillnad. Detta eftersom vi kan arbeta fredat och fokuserat.

Resultatet? Hittills i år 2020 har 19 procent av våldtäktsanmälningarna i polisområde Stockholm Nord gått till åtal. Under hela 2019 var den siffran 14 procent.

– Jag tycker vi ger ärendena en bättre chans idag. Men det finns fortfarande saker som kan utvecklas, det här kommer ta tid, säger Niklas Kraft.

Anmälan. Sexualbrottsgruppen får in i snitt tio anmälningar om våldtäkt per vecka. Foto: Mikael Andersson

Högt tryck. Cirka tio anmälningar om våldtäkt inkommer varje vecka i polisområde Stockholm Nord. Foto: Mikael Andersson

Ord står mot ord

Att utreda en våldtäkt är ingen enkel sak. Oftasaknas vittnen och ord står mot ord. Vanligt är också att anmälningarna kommer in sent. Några dagar, månader eller till och med år efter händelsen, och då har eventuella fysiska skador läkt.

– Bevisläget kan vara svårt, det är ytterst sällsynt att någon erkänner brott. Då har du ofta två versioner som står mot varandra.

– Jag har full förståelse för att det finns synpunkter på att många ärenden läggs ner, men vi kan inte ha ett system där någon döms utan tillräcklig bevisning.

När det finns stödbevisning kan ärendena leda vidare till åtal. Även om det inte finns några fysiska skador eller dna-spår, går det att utreda på andra sätt. Om brottsoffret har ringt en anhörig eller en kompis kan polisen hålla förhör med dessa eller ta del av sms.

– Gärningsmannens utsaga och beteende är givetvis också intressant, vad säger han i förhören? Vi ställer alltid frågan 'hur har du försäkrat dig om att målsäganden deltog frivilligt?'. Kan han visa på att han har observerat att det funnits ett uttryck för frivillighet? Fokus för utredningen handlar om att utreda om det funnits uppsåt eller en grov oaktsamhet i agerandet.

2019 anmäldes 537 våldtäkter i polisområde Stockholm Nord. 70 av dessa ledde till åtal.Men alla anmälningar som inledningsvis rubriceras som våldtäkt är inte det juridiskt sett. Efter att utredarna tittat på fallet kan de komma fram till att det i stället rör sig om andra brott, exempelvis sexuellt ofredande eller misshandel.

2016 granskade Brå 785 anmälningar om våldtäkt, och konstaterade att ungefär 50 procent inte hade lett till ett åtal, oavsett hur polis och åklagare hade agerat.

– Det säger mycket om svårigheterna i uppklarningen. Vi har också vissa ärenden som blivit dubbelanmälda, kanske både av polisens kontaktcenter och patrull på plats. I statistiken blir det också ett nedlagt ärende, eller kanske två stycken.

Alla reagerar olika

Att många väljer att vänta med att anmäla en våldtäkt tror Niklas Kraft kan bero på att det kan ta tid att förlika sig med att man blivit utsatt för just en våldtäkt. Att det är stigmatiserande. Han poängterar att det inte finns någon logisk mall för hur man reagerar efter en våldtäkt. Vissa skriker och försöker slå sig fria, men vanligt är att man blir passiv och inte gör motstånd.

Varför ska man göra en polisanmälan om så många ärenden ändå läggs ner?

– Vi kan inte tvinga folk att anmäla. Vissa kanske har läst i tidningen att många utredningar läggs ner eller är rädda för hur de ska bli bemötta under processen. Det finns en sådan oro, och det är skäl för oss att försöka motbevisa dem. Men jag tror att en polisanmälan även kan ha en positiv effekt för läkningen hos den som blivit drabbad.

Överfallsvåldtäkt. I slutet av juni i år skedde en överfallsvåldtäkt i närheten av Skavlötens badplats i Täby. Foto: Mikael Andersson

Polisen vädjar om tips efter överfallsvåldtäkt

I somras skedde en uppmärksammad våldtäkt i Skavlöten, Täby. Ingen har gripits för brottet och polisen är fortfarande i behov av tips från allmänheten.

Det var vid 18-tiden den 28 juni i år som en kvinna i 30-årsåldern var på väg från Skavlötens badplats i Täby. På gångvägen blev hon attackerad av en man och indragen i ett skogsområde intill. Där blev hon enligt polisen våldtagen under knivhot.

LÄS ÄVEN: Misstänkt överfallsvåldtäkt i Skavlöten

Enligt polisen utförs de flesta våldtäkter av någon i ens bekantskapskrets eller nära relation. Men ungefär fem procent av anmälningarna rör överfallsvåldtäkter. För tillfället utreder sexualbrottsgruppen fem överfallsvåldtäkter som skedde i somras. Den i Täby, en i Spånga, en i Tensta och två i Märsta.

Händelsen i Täby är ett typiskt tillvägagångssätt vid en överfallsvåldtäkt enligt Niklas Kraft, även om det vanligaste är att det sker sena kvällar och nätter när det är lite folk ute.

– Det är slumpen som avgör om det blir av eller inte. Gärningsmannen söker en lämplig kvinna att följa efter. Det som gör att det här ärendet sticker ut är just tidpunkten, och att det skedde på en plats där det rör sig mycket folk.

Koppling till annat fall

I Täbyfallet finns ingen gripen, men polisen gick tidigt ut med en fantombild av den misstänkta gärningsmannen. Man har nämligen kopplat honom till en i princip identisk händelse som skedde i Uppsala 2018. Fallet var också med i förra veckans tv-program Efterlyst, eftersom polisen behöver få in tips.

– Vi har säkrat spår men vi har inga uppenbara iakttagelser från själva gärningarna mer än från kvinnorna själva. Att gå ut med en fantombild är ett sätt att öka engagemanget hos allmänheten, och det blir en tydlig kanal in till polisen. Det finns alltid någon som känner någon, som känner honom, säger Niklas Kraft.

Den som har gjort iakttagelser kring fallen kan mejla sexualbrottsgruppen.sollentuna@polisen.se eller ringa 114 14.

Sexualbrottsgruppen

Sitter i polishuset i Sollentuna.

Bildades i september 2019, och bestod från början av 15 personer som specifikt skulle arbeta med att utreda nyinkomna anmälningar om våldtäkt. Idag har gruppen växt och delats in i två, med totalt 22 personer.

Täcker polisområde Stockholm Nord, där de norra och västra områdena av länet ingår.

Från början var den nya satsningen tänkt att pågå fram till slutet av 2020, men polisområdeschefen har tagit beslut om att gruppen ska förlängas ett år, till 31 december 2021.

Brottsförebyggande rådet (Brå) kommer att utvärdera projektet.

Visa merVisa mindre

Statistik våldtäktsanmälningar

2019 – 537 inkomna ärenden, 534 avslutade. 13,1 % redovisade till åklagare för åtal.

2020 – 376 ärenden inkomna hittills, 351 avslutade. 18,5 % redovisade till åklagare för åtal.

Siffrorna gäller hela polisområde Stockholm Nord. Dock finns en felmarginal då vissa ärenden kan vara återupptagna för kompletteringar inför hovrätten, vilket gör att de inte syns i statistiken för redovisade ärenden.

Källa: Sexualbrottsgruppen

Visa merVisa mindre