Ernesto Garcia och Daniela Bjarne hoppas bastubygget startar efter sommaren. Vid Nytorps gärde dröjer renoveringarna trots att behovet bedömts vara akut. Vid Lilla Sickla gård byggs en längre brygga senare i år. Foto: Anders Björklund/Karin Nilsson/Johan Kristensen

Så är läget vid baden i Hammarby-Skarpnäck

Nytorpsbadet har öpppnat. Vid Flaten har staden lyckats rädda pajade bryggor och i höst väntas bygget av bastubad starta. Här dyker Mitt i ned bland Hammarby-Skarpnäcks badnyheter.

  • Publicerad 13:00, 11 jun 2022

Min vision är att bastun här kommer att höja Flatenbadet på många sätt.

Vårens islossning gick hårt åt bryggorna vid Flatenbadet. Bland annat lossnade bryggorna från sina fästen och ett tag var det osäkert om de överhuvudtaget skulle kunna användas i sommar. Men efter lyckade reparationer är avspärrningarna borttagna och bryggorna har nu fått grönt ljus till glädje för badgästerna.

– När vi badar i sjö är Flatenbadet förstavalet, säger Peter Thid som kommit hit med sonen William Khaksa.

Peter Thid med sonen William Khaksa. Flaten är förstahandsvalet bland sjöarna i trakten. Foto: Anders Björklund

Badnyheter i korthet

- Flatenbadets bryggor reparerade efter isskador.

- Flatenbadet får bastu. Preliminär tidplan är byggstart efter sommaren. En förening ska sköta öppethållandet. Den som vill engagera sig kan kolla in Facebooksidan "Bastu vid sjön Flaten" för info och kontakt.

- Nytorpsbadet har öppet 11 juni-21 augusti. Utredningen om upprustning pågår fortfarande.

- Plaskdammarna har öppnat två veckor tidigare än föregående år.

- Söderbysjön får formell status som kommunalt bad efter sommaren. Då har regelbundna kontroller av vattenkvalitén utförts i tre år.

- Förlängning av solbryggan vid Lilla Sickla gård sker i höst av hänsyn till fåglarnas häckning.

Visa merVisa mindre

I slutet av maj öppnade också plaskdammarna runt om i Hammarby-Skarpnäck. Den 23 maj var två veckor tidigare än föregående år efter önskemål från boende i Hammarby och Skarpnäck.

– Det har varit fina varma perioder tidigt på sommaren senaste åren och därför har vi nu anpassat öppningen till detta, sade Maria Laxvik som slutade som stadsdelsdirektör 31 maj.

Nytorpsbadets renovering dröjer

Den som vill ge sig ut i djupare vatten kan annars styra simfenorna mot Nytorpsbadet som öppnar den 11 juni. Nytorpsbadet står annars inför en renovering som förra våren bedömdes vara akut. Förutom upprustning av bassängen och solteknik för att temperera vattnet, finns bland annat en ny barnplaskbassäng i planerna, liksom nya omklädningsrum och ny teknikbyggnad. Längre fram kan det bli fråga om en 50 metersbassäng.

Tidpunkten påverkas av byggplanerna för gärdet och utredningen är ännu inte klar trots att man förra våren hoppades på byggstart i slutet av förra året. Någon ny tidplan har Mitt i inte fått.

"Utredning pågår", skriver idrottsförvaltningens kommunikationschef Camilla Hagman i ett mejl.

Akut. Nytorpsbadet öppnar 11 juni, men enligt en utredning är skicket på anläggningen så skört att badet kan behöva stänga akut. Foto: Sacharias Källdén

"Kommer höja Flatenbadet"

Längre upp på stranden vid Flatenbadet träffar Mitt i Ernesto Garcia och Daniela Bjarne från Flatens bastuförening. De gläds nu över att en bastu äntligen ser ut att vara på gång här.

Efter brand i ena flygelbyggnaden för två somrar sedan närmar sig återuppbyggnad men nu kommer den nya byggnaden också innehålla en bastu och en värmestuga. Den preliminära tidsplanen är ett första spadtag i höst och att allt är klart i mars.

– Min vision är att bastun här kommer att höja Flatenbadet på många sätt. Området kommer att leva året runt, säger Daniela Bjarne.

Daniela Bjarne och Ernesto Garcia står på gamla brandplatsen som ska bebyggas. "En bastu förenar människor." säger Daniela Bjarne som ser bastubad som en mötesplats utan sociala attribut för människor från olika generationer och bakgrund. Foto: Anders Björklund

Grönklassad. Inte bara dörrarna är gröna vid Flatenbadet. Byggnaderna är grönklassade av stadsmuseet och bedöms ha högt kulturhistoriskt värde. Foto: Anders Björklund

Kulturhistoriskt värde

Ernesto Garcia håller med och pekar på att värmestugan kan användas av föreningar som har aktiviteter vid Flatenbadet.

– Det finns bastu där jag bor, men för mig är halva poängen att kunna doppa sig i en sjö. I dag åker jag till Hellasgården eller Saltsjöbaden, men när bastun i Flaten är klar kan det bli bastu oftare, säger han.

Byggnaderna vid Flatenbadet invigdes på 1930-talet. De är byggda i funkisstil och är grönklassade vilket är den näst högsta arkitektoniska värderingen. Ritningarna för nybyggnaden går i samma stil som tidigare.

– För att få en enhetlighet på platsen, säger Erika Kenne som är projektledare på Fastighetskontoret och som berättar att man snart ska ta in anbud från företag som vill bygga.

Söderbysjön kan efter sommaren skryta med att ha blivit kommunalt bad. Denna status ges när prover tagits på vattnet tre år i rad. Dessutom låter staden den så kallade "bajskrattan" vara kvar.

Söderbysjön: "Bajskrattan" hänger kvar