Här är huset som fastighetsägarna vill riva, granne med klassiska Markeliushuset. Men stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan. Foto: Per Brandt

S ville godkänna rivning på Norr Mälarstrand: "Enda alternativet"

Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden ville inte avslå rivningsansökan för 1930-talshuset vid Norr Mälarstrand.

  • Publicerad 11:50, 3 feb 2020

Stadsbyggnadsnämnden klubbade i förra veckan igenom att avslå rivningsansökan för grannhuset till Markeliushuset vid Norr Mälarstrand. Det är Lärarförbundet som äger hyreshuset på John Ericssongatan 4 via ett fastighetsbolag och som vill riva på grund av att stommen håller på att vittra sönder.

Ägaren om stoppade rivningen: "Ska se hur vi kan gå vidare"

Att renovera skulle båda vara för kostsamt men också för riskabelt, och flera entreprenörer har inte ens velat göra ett kostnadsförslag för en renovering på grund av den stora risken att vara i byggnaden enligt fastighetsägaren.

Men Socialdemokraterna ville inte avslå ansökan. I första hand ville de skicka tillbaka ärendet till tjänstemännen för att fastighetsbolaget skulle kunna ta fram en bygglovsansökan för ett nytt hus på platsen. I andra hand, om det röstades ned, ville partiets ledamöter i nämnden ge ok för rivningen.

Beskedet: Hus vid Norr Mälarstrand får inte rivas

De menar att det är bevisat genom undersökningarna att huset "söndervittrande betong inte möjliggör en ombyggnation". I sitt förslag till beslut skriver de bland annat vidare att " Expertbilden är tydligt och det måste också politikerna förstå och kunna ta till sig. Rivning är därför tyvärr det enda realistiska alternativet efter dessa många utlåtanden från dessa sakkunniga."

I skrivelsen poängterar de dock att beslutet i just detta fall inte kan tas som ett generellt beslut för liknande fastigheter med samma problem. Varje rivningslov ska behandlas och bedömas enskilt, som det står.