UNDER LUPP. Alexander Ojanne, ledamot för Socialdemokraterna i idrottsnämnden, vill att staden ska utreda tre hallar vid Kristineberg. Foto: Stockholms stad

(S) vill utreda flera idrottshallar vid Kristineberg

Socialdemokraterna vill undersöka möjligheterna att bygga tre idrottshallar i Kristineberg istället för en dubbelhall. ”Vi behöver utreda frågan ytterligare”.

Nyligen krävde Kungsholmen Basket att staden bygger tre hallar, istället för den planerade dubbelhallen, vid Kristineberg då den möjligheten finns. Enligt fastighetskontoret har tre hallar utretts men det krävs ett politiskt beslut för att gå vidare. Det grönblåa styret har inte stängt den dörren meddelade de, men huvudfokus är att hallen inte ska bli ytterligare försenad.

Kravet: Bygg tre idrottshallar i Kristineberg

Nu vill Socialdemokraterna att saken utreds på nytt. De ska lägga en skrivelse om det, enligt Alexander Ojanne (S), ledamot i idrottsnämnden. Men partiet vill inte ge några löften ändrad inriktning.

– Om man gör om från scratch riskerar man förseningar. Det viktigaste är att hallarna blir fullstora, och inte bara anpassade för skolverksamhet, och att de byggs på ett sånt sätt att det går att bygga en tredje hall senare, säger Alexander Ojanne.

Brukar det inte innebära ökade kostnader att bygga till jämfört med att bygga allt direkt?

– Vi vill se en kostnadskalkyl och analys av en eventuell försening i såna fall. Det är lätt i opposition att kräva saker men vi vill vara ansvarstagande och hålla det vi lovar. Vi behöver utreda frågan ytterligare, säger Ojanne.

Han är, inte så förvånande, kritisk till majoritetens idrottspolitik.

– Högerstyret har en skuld gentemot Kungsholmens idrott. De slog ner vårt förslag om en ersättningsplan i Fredhällsparken och Kristinebergs IP rustas på ett sätt att friidrotten trycks undan och det i stort sett bara blir en fotbollsarena.

Nya idrottshallar

Det här evenemanget har redan varit.

De nya idrottshalarna, en dubbelhall, har försenats flera gånger. Det senaste beskedet är att hallen kan stå klar 2025 men även den tidplanen är oklar. Detaljplanen där hallen ingår är överklagad.

Detaljplanen möjliggör för tre fullstora idrottshallar, omklädningsrum, serviceutrymmen och kafé, men i dagsläget planerar staden att bygga två fullstora hallar.

Bottenvåningen ska få stora glaspartier och terrasserade golv som följer den nya lutande gatan. Jämfört med det första förslaget har byggnaden utökats från 6336 kvadratmeter till 9 000 kvadratmeter.

Från beslutet 2015 har även notan för hallarna växt från 160 miljoner till 281 miljoner kronor.

I Campus Konradsberg planerar stockholms skolfastighetsbolag Sisab även för ytterligare en dubbelhall. Där pågår detaljplansarbetet.