EBO-LAGEN. Botkyrka kommer att undantas ebo-lagen, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

S vill undanta hela Botkyrka från ebo-lagen

Socialdemokraterna i Botkyrka ingår en ohelig allians med Moderaterna för att få igenom ett förslag om att undanta hela kommunen från ebo-lagen, lagen som ger asylsökande rätt att fritt välja var de ska bo.

  • Publicerad 08:16, 26 feb 2020

Lagen om eget boende, ebo-lagen, innebär att en asylsökande har rätt att bosätta sig på valfri plats under hela asylprocessen. Men från den 1 juli börjar en ny lagändring tillämpas som gör det möjligt för kommunerna att inskränka den rätten i utvalda områden.

I Botkyrka kommer kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) att presentera ett förslag om att ansöka om att hela kommunen undantas från ebo-lagen. Något som tidigare gjorts i bland annat Landskrona, Helsingborg, Kristianstad och Katrineholm, något som Sveriges Radio har rapporterat om tidigare.

Inskränkningen i ebo-lagen innebär att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i kommunen blir av med sin dagersättning.

– Botkyrka är kommunen som har tagit emot flest asylsökande i hela landet förra året, räknat per 1 000 invånare. Kommunen har tagit, och kommer fortsättningsvis ta, ett stort ansvar för att välkomna nya svenskar till Sverige. Men vi ser också de negativa konsekvenserna, säger Ebba Östlin.

Vilka då?

– Dels de som handlar med svartkontrakt och kriminella som säljer kontrakt och utnyttjar de som är allra mest sårbara. Ebo är ett sätt att släpa över ansvaret på dem som sitter i en situation som de inte kan hantera. Då finns det krafter som vill utnyttja dessa människor.

Ohelig allians med M

Men det är osäkert om förslaget kommer gå igenom eftersom mittenmajoriteten, bestående av S, KD, MP, C och L, är oense om hur ebo-lagen ska hanteras i Botkyrka.

Inom mitten-samarbetet finns tre åsikter: att låta ebo-lagen fortsätta gälla i hela kommunen, att undanta de områden som finns på NOA:s lista över utsatta områden, eller att undanta kommunen helt. Det sistnämnda är Socialdemokraternas önskan, och de backas av Kristdemokraterna.

– I den frågan har jag en annan majoritet. Jag har samtalat med Moderaterna och Tullingepartiet. Tillsammans med Kristdemokraterna har vi en klar majoritet, säger Ebba Östlin.

Mittenmajoriteten har sedan tidigare utformat en modell för hur man hanterar situationer där man tycker olika, menar Ebba Östlin. Där framgår det bland annat att kommunstyrelsens ordförande får säkerställa en majoritet, och när det är gjort får alla partier rösta hur de vill.

– Samarbeten går sönder om man inte låter partier tycka olika i frågor som är betydelsefulla för partiet. Jag tycker snarare att det är en styrka att vi klarar av att argumentera med varandra inom mittenmajoriteten, säger Ebba Östlin.

"Andra måste steppa upp"

Enligt Ebba Östlin har Botkyrka redan tagit ett stort ansvar i att ta emot asylsökande, särskilt under 2015 då det var som flest som sökte sig till Sverige. Då var det 160 000 asylsökande som kom till Sverige, idag ligger den nivån på 21 000.

– Men vi ser ingen avmattning i Botkyrka. Vi ligger fortfarande på cirka 1 200 asylsökande i dag. För att vi också ska kunna integrera de som bor här och att de får en bra start i Botkyrka och sitt nya hemland, måste det finnas förutsättningar för oss att också göra det. Då finns det andra kommuner som behöver steppa upp, förklarar hon.

Steppa upp?

– Fler kommuner borde ha möjlighet att ta emot fler, speciellt nu när Sverige tar emot mycket färre asylsökanden. Sen måste staten också ta ett ansvar. Alla asylsökanden har rätt till en rättsligt korrekt process, men beroende på vilket land man kommer från borde Migrationsverket kunna ha ett snabbspår för dem som inte kommer kunna få uppehållstillstånd.

"Pushar tillbaka bollen"

– Om alla kommuner hade tagit lika mycket ansvar så hade vi inte suttit här. Men ett antal kommuner har aktivt bedrivit en politik för att slippa ta ansvar, och därmed kostnader. Kostnaden har därför fördelats på de kommuner som redan har tuffa socioekonomiska utmaningar. Det blir ohållbart, säger Ebba Östlin och fortsätter:

– På ett sätt pushar vi tillbaka bollen och säger "ni måste också vara med och ta ansvar". Det är så att alla nysvenskar som kommer behövs i stockholmsregionen och på arbetsmarknaden i dag, eller i framtiden, för att vi ska kunna ha den välfärden som vi vill ha. Där har Botkyrka tagit ett väldigt stort ansvar, avslutar Ebba Östlin.