Talla Alkurdi (S) menar att Alliansen undergräver sina egna vårdcentraler. Foto: Arkivbild Mitt i

S vill slopa höjda vinstkrav på vårdcentralerna

Socialdemokraterna menar att den blågröna alliansens satsning på primärvården inte räcker. Dessutom gröps budgetökningen ur av vinstkrav.

  • Publicerad 04:27, 26 nov 2018

Av de 66 vårdcentraler som drivs i landstingets regi går 22 back, enligt landstingsrevisorernas rapport för 2017.

I årets budget har den blågröna alliansen slagit på trumman för extra satsningar på primärvården med 360 miljoner kronor om året under mandatperioden.

Nu trumfar Socialdemokraterna det med 45 miljoner kronor och vill satsa 405 miljoner extra om året i sin skuggbudget.

Dessutom vill Socialdemokraterna att kravet på att vårdcentralerna ska leverera vinst tas bort.

100 miljoner i vinst

Landstinget kräver nämligen att SLSO, landstingets eget bolag, som bland annat driver 66 vårdcentraler, får pengar över. Resultatkravet för 2017 var 100 miljoner kronor, vilket också uppnåddes.

Men för primärvården gick det sämre, dit vårdcentralerna hör. De visade på ett minusresultat om 41,7 miljoner kronor. Andra verksamheter inom SLSO täcker alltså upp för vårdcentralerna.

Vinsten ska dubblas

I 2019 års budget ställs krav på att SLSO:s resultat ska öka till 199 miljoner kronor.

Enligt Socialdemokraterna ger alliansen med ena handen och tar med den andra, när de kräver vinst, och säger nej till att öka resultatkraven.

– Vi reagerar starkt på vinstkravet. Alliansen undergräver landstingets egen verksamhet, säger oppositionsrådet Talla Alkurdi (S).

Satsar 140 miljoner mer

Med slopad höjning av resultatkravet blir Socialdemokraternas satsning 140 miljoner kronor högre än Alliansens.

– Vårdcentralerna har det tufft. För att få det att gå runt tvingas de ha många patienter, med många och korta besök, i stället för att se hela patienten och ha en sammanhållen vårdkedja, säger Alkurdi.

Alliansen gör det svårare att få en mer jämlik hälsa

Talla Alkurdi

Socialdemokraterna vill att de socioekonomiska aspekterna ska väga tyngre i vårdcentralernas ersättning.

– Vi har stora hälsoklyftor i länet med vita fläckar där det inte är lönsamt att bedriva vård, och det är ofta där som landstingets vårdcentraler finns. Att Alliansen gör det svårare att få en mer jämlik hälsa i vårt län är alarmerande.

Socialdemokraternas skuggbudget läggs fram i samband med att den blågröna alliansens budget tas i landstingsstyrelsen på tisdag.