TAR ÖVER. Sara Kukka-Salam (S) tycker att Solna måste vara mer flexibla kring tvåårskontrakten i Huvudsta för nyanlända. Foto: Anders Ekström

S vill se en flexiblare lösning för nyanländas bostäder

Miljöpartiets förslag om att låta nyanlända bo längre än två år i modulerna i Huvudsta nekades. Nu väljer istället Socialdemokraterna att ta över förslaget och fortsätta kämpa för mer flexibilitet i hyreskontrakten.

  • Publicerad 11:00, 19 feb 2019

Modulbostäderna i Huvudsta och Solna station har byggts för att möta upp behovet av bostäder för nyanlända i kommunen. Under 2016 togs 268 nyanlända emot i Solna, 2017 var dem 307 och i år 126 stycken.

Bostäderna har tidsbegränsade hyreskontrakt och efter två år måste de som bor i bostäderna flytta ut, något som bland annat lett till protester i form av en tältprotest i Huvudsta i november 2018.

Även Miljöpartiet har varit emot att tvinga de som bor i modulbostäderna flytta efter två år. För drygt ett år sedan lämnade partiet in en motion om att låta de som inte hittat ny bostad ska få förlängt kontrakt. Men eftersom det ansågs att bostäderna behövs för att kunna ge plats åt andra nyanlända besvarades motionen med ett nej.

– Vi lyckades inte övertyga de andra partierna att göra en sådan ändring. Miljöpartiet är väl medvetna om bostadsbristen och köerna och det finns ingen lätt lösning på den här frågan, säger kommunalrådet Bernhard Huber (MP).

– Vår uppgift i det blågröna styret är att bidra till att få en så bra integration och etablering som möjligt i Solna. En viktig del för de nyanlända, och Solnamedborgarna, är att det byggs mer bostäder här överlag.

Sossarna tar över

Men Socialdemokraterna, som tidigare stöttat motionen, väljer att fortsätta kämpa för de nyanlända. Inför kommunfullmäktige i januari skickade S in ett eget förslag gällande deras rätt att bo kvar i Huvudsta/stationen (Förvaltarvägen).

– Vi tycker att man ska göra en individuell bedömning efter två år och vara mer flexibel. Det ska finnas möjlighet till en förlängning om man till exempel bara har några månader kvar tid kvar på sin utbildning, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

– Två år är för lite för vissa och att bli vräkt är både osmart och orsakar personligt lidande. I år beräknas 126 nyanlända komma hit så risken finns dessutom att moduler kan stå tomma, vilket inte är försvarbart.  

Följa andra 08-kommuner

Sara hänvisar till att 14 av 25 kommuner i Stockholmsområdet kan förlänga när tvåårsavtalen går ut och tycker att Solna ska göra samma sak.

– Man kan inte ha ett system där folk riskerar att hamna på gatan. Vi har försökt ha en dialog kring detta för att påpeka hur orimligt det är. Nu när MP tvingats byta fot så får vi ta över och fortsätta kämpa i frågan.  

S tar extra hänsyn till barnfamiljer i motionen.

– Det finns exempel på barnfamiljer som fått korta andrahandskontrakt i grannkommuner, vilket är en kort tid och det orsakar otrygghet för barnen. Vi vill istället att barnfamiljer erbjuds en mer långsiktig lösning i Solna, avslutar Sara Kukka-Salam.

Lars Rådén (M), ordförande kompetensnämnden, tycker att två år är skälig tid för nyanlända att bo i Solna.

– Staten anser att två år en rimlig tid och vi kör samma princip här i Solna, säger han.

– Bostäder i Stockholm är svårt, det vet vi och har respekt för. Men vi anser även att man måste ha ett eget ansvar och att de boende, med stöd från Solna, ska kunna hitta nya bostäder själva.

– Det har gått bra hittills för de som lämnat modulbostäderna. Ingen vräktes 2018.

Foto: Anders Ekström